Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØgrim, Leikny
dc.contributor.advisorSwensen, Håkon
dc.contributor.authorOrmestad, Aslak
dc.date.accessioned2015-10-06T13:47:21Z
dc.date.available2015-10-06T13:47:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2738
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen_US
dc.description.abstractStudioproduksjon av forelesningsvideo ved Høgskolen i Oslo og Akershus har foregått siden 2012. Etterspørselen har tiltatt jevnlig, noe som har gjort tematikken rundt kostnadseffektivitet ved slike produksjoner mer aktuell enn tidligere. Problemstillingen for denne masteroppgaven; "Hvordan forbedre kostnadseffektivitet i forhold til pedagogisk og teknisk kvalitet ved studioproduksjon av forelesningsvideo?", er et spørsmål som belyses ved å dokumentere innsikt i produksjonsprosesser hvor studioopptak av forelesningsvideo gjøres. Oppgaven baserer seg på aksjonsforskning, og tar spesifikt for seg fem produksjoner der samarbeidet mellom produsent og foreleser dokumenteres og analyseres. Ut fra tidligere erfaringer og disse analysene avdekkes faktorer som påvirker kostnadseffektiviteten. Presis veiledning, strukturerte arbeidsprosesser og tilrettelagt teknologi er hovedfunnene. Det teoretiske rammeverket for oppgaven knyttes til kvalitet. Kvalitetsbegrepet er mangefasettert, og ulike former for kvalitet kan påvirke hverandre. I praksis er det en utfordring å gjøre de riktige valgene når kvalitetstyper som sluttresultat og tidsbruk skal veies opp mot hvarandre. Det fordrer at et "godt nok-nivå" defineres, noe det vies plass til i oppgaven. Variasjon i måter å presentere stoffet på er også en kvalitet. Kostnadseffektiviteten rundt dette kan påvirkes av utstyr og størrelse på produksjonslokale. Ferdig riggete studiooppsett sparer tid, men koster penger. Oppgaven definerer 5 ulike presentasjonsformer og studiooppsettet som kreves. Aksjonsforskningsprosjektet dokumenterer og analyserer praktisk bruk i tre av disse oppsettene. Det er tidligere forsket og skrevet mye om studenters bruk av forelesningsvideoer, læringsutbyttet blir ofte fokusert. Videre er det publisert noe mindre materiale rundt produksjon, da ofte med fokus på læreres egne produksjoner av forelesningsvideoer. Studioproduksjon av forelesninger med kostnadseffektivitet i fokus er hittil et uutforsket felt. Denne oppgaven inneholder mye praktisk beskrivelse av kjente situasjoner for alle som har erfaring med videoopptak i studio. Oppgaven er forhåpentligvis direkte relevant for de som holder på med eller planlegger å starte med studioopptak av video i undervisningsøyemed.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectE-læringen_US
dc.subjectStudioopptaken_US
dc.subjectKostnadseffektiviteten_US
dc.subjectForelesningsvideoeren_US
dc.subjectPresentasjonsteknikken_US
dc.subjectPresentasjonsdesignen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Annen informasjonsteknologi: 559en_US
dc.titleKostnadseffektive studioopptak av forelesningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel