Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSæland, Mone Eli
dc.contributor.advisorAlmli, Valerie L.
dc.contributor.authorKristiansen, Hanne Prøis
dc.date.accessioned2015-08-05T10:40:16Z
dc.date.available2015-08-05T10:40:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2639
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen_US
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven var å utvikle og evaluere aldersspesifikke instrumenter for å måle preferanse og sensitivitet for grunnsmakene hos 3 til 5-åringer. Disse instrumentene skulle brukes i en toårig longitudinell studie med datainnsamling fra april 2015 til april 2017. To protokoller for testing ble utviklet, én til preferansetesten og én til sensitivitetstesten. Disse var tilpasset barnas alder- og utviklingsnivå, og de sensoriske testene ble presentert som leker for å engasjere barna og motivere dem til å delta og fullføre. I preferansetesten ba vi om hjelp til å finne gode drikker og geleer til bamses bursdag, og i sensitivitetstesten ba vi om hjelp til å finne magisk vann til en skogsfe fremfor å spørre hvilken prøve som var vann. På denne måten fremkalte vi affektive responser hos barna, i stedet for analytiske, som i større grad avhenger av kognitive evner. I preferansetesten smakte barna på to konsentrasjoner av grunnsmakene søt og sur og en prøve vann, presentert i tre vannløsninger og tre geleer. Testmetoden rangering ved eliminering (ranking by elimination) ble brukt. I sensitivitetstesten smakte barna på tre konsentrasjoner av grunnsmakene søt og sur, presentert i fire vannløsninger, som de sammenliknet med vann. Testmetoden paret sammenlikning (paired comparison) ble brukt. 33 barn i alderen 2 til 5 år (M = 4.4, SD = 0.95, 17 gutter) deltok i studien. Barna ble inndelt etter betingelser for om de forstod testene, og resultatene viste at de forstod begge testprosedyrene, men overgangen fra søt til sur smak i sensitivitetstesten forvirret barna. En del barn ville ikke delta i testene, og det var som oftest 3-åringene. Når de deltok ga de like gode svar som 4- og 5-åringene. Resultatene tyder på at testene var engasjerende for barna, de forstår prosedyrene for både rangering ved eliminering og paret sammenlikning. I videre studier kan instrumentene lett tilpasses når det kommer til valg av grunnsmak, smakskonsentrasjoner i vann, og matvarer etter studienes formålen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2015
dc.subjectSensorikken_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectSensitiviteten_US
dc.subjectSensorisk Testingen_US
dc.subjectAffektiv testingen_US
dc.subjectGrunnsmakeren_US
dc.titlePreferanse for grunnsmakene søt og sur hos førskolebarn. Utvikling av instrumenter for senorisk testing.en_US
dc.title.alternativePreference and Sensitivity for the Basic Tastes Sweet and Sour in Preschool Children. Development of Instruments for Sensory Testingen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel