Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHussain, Aysh
dc.contributor.advisorPajalic, Zada
dc.contributor.authorØqvist, Christina Loe
dc.date.accessioned2015-08-05T10:02:03Z
dc.date.available2015-08-05T10:02:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2635
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen_US
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Studier viser at grønnsaksinntaket til barn er for lavt. Grunnlaget for etablering av gode matvaner legges i barneårene. Barnehagen er en helsefremmende arena, og det er viktig å tilrettelegge for et sunt mattilbud i barnehagen. En utfordring med kostholdet i barnehager viser seg å være grønnsaksservering. Hensikten med studien var å øke forståelsen rundt styrere og pedagogiske lederes erfaringer knyttet til grønnsaksservering, og hvordan de mener at de kan påvirke barnas grønnsaksinntak. Metode og utvalg: Studien har et kvalitativt forskningsdesign, med en hermeneutisk tilnærming. Utvalget bestod av pedagogiske ledere og styrere fra kommunale barnehager. Det ble gjennomført ti kvalitative forskningsintervjuer for innsamling av data. Analysen av datamaterialet ble utført etter prinsippene fra kvalitativ innholdsanalyse. Resultater: Analysen viste at de fleste serverte grønnsaker hver dag, og hadde positive erfaringer med dette. Personlig interesse for et sunt kosthold bidro til økt fokus på grønnsaksservering. En viktig forutsetning for servering av ferske grønnsaker var at barna hadde med seg grønnsaker som ble delt i fellesskapet. Informantene mente de hadde stor innflytelse på barnas grønnsaksinntak, og påvirket dem gjennom eksponering, pedagogiske aktiviteter, samt egne handlinger og holdninger under måltidsituasjonen. Lav bevissthet og utilstrekkelige matlagingsferdigheter fremstod som utfordringer med grønnsaksserveringen. Konklusjon: Studien har vist at personlige interesse påvirker grønnsaksservering, og at det finnes utfordringer som både hindrer og begrenser grønnsaksserveringen. Det ser ut til å være nødvendig å øke bevisstheten rundt grønnsaker og forbedre matlagingsferdigheter slik at grønnsaker blir en naturlig del av måltidene. Positive handlinger og holdninger under måltidsituasjonen ser ut til å ha betydelig påvirkningskraft på barnas inntak. Videre kan et økt grønnsaksfokus fra styrende etater bidra til at alle barnehager gis anledning til å tilby det samme. Det kan for fremtiden være nødvendig å utarbeide pedagogisk materiell som fokuserer på grønnsaker for å øke bevisstheten rundt grønnsaksservering.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2015
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectKostholden_US
dc.subjectGrønnsakeren_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectMatvaneren_US
dc.subjectGrønnsaksserveringen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811en_US
dc.titleGrønnsaksservering i barnehagen: En kvalitativ studie av styrere og pedagogiske lederes erfaringer knyttet til grønnsaksservering og hvordan de mener at de kan påvirke barnas grønnsaksinntaken_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel