Show simple item record

dc.contributor.advisorKversøy, Kjartan S.
dc.contributor.authorTuff, Inger Marie Nilsen
dc.date.accessioned2015-08-03T11:23:06Z
dc.date.available2015-08-03T11:23:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2615
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractTAF-ordningen er en prøveordning der elevene får opplæring i både skole og bedrift over fire år. Elevene oppnår fagkompetanse i form av fag- eller svennebrev i tillegg til studiekompetanse med fordypning i realfag. For restaurant- og matfag ble ordningen igangsatt som en prøveordning fra skoleåret 2013/2014. Utgangspunktet for masterprosjektet var interessen for TAF-ordningen som fenomen, hvordan den var strukturert og hvilke erfaringer elevene og representantene fra bedriftene har med gjennomføringen. Hensikten var å få en forståelse av hva elevene og representantene fra bedriftene opplevde og var opptatt av i forbindelse med oppstart og gjennomføring av TAF-ordningen innen restaurant- og matfag. Denne studiens problemstilling er: Hvilke erfaringer har elevene og representantene fra bedriftene med gjennomføringen av TAF-ordningen. I prosjektet har jeg brukt kvalitativ metode med uformelle samtaler, observasjon og intervjuer til datainnsamling. Til analyse av data her jeg valgte å bruke en grounded theory tilnærming som analysestrategi. Ved å benytte en induktiv tilnærmingsmåte var hensikten å samle data som får frem elevenes og bedriftsrepresentantenes opplevelser. Varianten av grounded theory tilnærming jeg har brukt er i hovedsak hentet fra Glaser og en samling artikler som er basert på Glaser og Strauss første bok om grounded theory, utgitt av Akademika forlag. Det har ført til at den metodetilnærmingen jeg har brukt har likhetstrekk med Glaser sin foreskrivende utvikling av kategorier. Ved koding og konstant sammenligning av datamaterialet kom jeg frem til hovedkategorier og underkategorier. Resultatet ble fire hovedkategorier: «Praksisfellesskap», «Læringsutbytte», «Lærende organisasjon» og «Fremtidsrettet kompetanse». Som en følge av tolkning og analysearbeidet med det empiriske materialet og skrivingen av den teoretiske utledningen kom kjernekategorien til syne. Hovedkategorier med tilhørende underkategorier er presentert og drøftet hver for seg og i sammenheng for å synliggjøre helheten. Kjernekategorien representerer min forståelse av hva som er kjernen i denne studien. «Et gjensidig utviklende praksisfellesskap».en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2015
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectRestaurant- og matfagen_US
dc.subjectTAF-ordningenen_US
dc.subjectBedriftsopplæringen_US
dc.subjectFenomenologien_US
dc.titleEt gjensidig utviklende praksisfellesskap: erfaringene elevene og representantene fra bedriftene har med gjennomføringen av TAF-ordningenen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record