Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGunnerød, Sisselen_US
dc.date.accessioned2015-03-11T10:14:53Z
dc.date.available2015-03-11T10:14:53Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationGunnerød, S. (2014). Det er ikke godt å si: Om tilblivelser i Anne Biringvads malerier. InFormation-Nordic Journal of Art and Research, 3(1).en_US
dc.identifier.issn1893-2479en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1155884en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2466
dc.description.abstractVåren 2012 stilte Anne Biringvad ut ekspressive malerier med dristig bruk av tekstile fragmenter fra loppemarkeder inkorporert i verkene. Denne hendelsen fant sted på Galleri Semmingsen på Galleri Trafo i Asker. Hva er det som skjer i Biringsvads malerier? Tekstilene blir et slags begjær som poder seg på maleriene og knoppskyter. I denne artikkelen vil jeg nærme meg maleriene som en hendelse, noe som skjer, en sanselig tilblivelse, hvor jeg låner Gilles Deleuze’ og Félix Guattaris’ begrep om kunst som sansning gjennom affekter og persepter. Jeg spør også om Biringvads malerier kan betraktes som en mindre estetisk praksis som deterritorialiserer hovedspråket slik Deleuze og Guattari formulerer det i Kafka – for en mindre litteratur (1994). Deleuze og Guattari gjør «mindre» til en foretrukket egenskap ved kunsten. Med Michel Foucaults begrep om heterotopier vil jeg spørre om disse maleriene snur om på de plasseringene som finnes i kulturen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherInFormation - Nordic Journal of Art and Researchen_US
dc.relation.ispartofseriesInFormation-Nordic Journal of Art and Research;3(1)en_US
dc.subjectSansingen_US
dc.subjectHeterotopien_US
dc.subjectEstetisk praksisen_US
dc.subjectPersepten_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120::Maleri, tegning, grafikk: 122en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Filosofi: 161en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279en_US
dc.titleDet er ikke godt å si – om tilblivelser i Anne Biringvads malerieren_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.7577/information.v3i1.935


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel