Show simple item record

dc.contributor.advisorHiim, Hilde
dc.contributor.authorFuglum, Bård Atle
dc.date.accessioned2014-08-12T10:20:07Z
dc.date.available2014-08-12T10:20:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2078
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractOppgavens problemstilling legger vekt på hvordan man kan utvikle god kvalitet og vurdering i praksisopplæring i Prosjekt til fordypning (PTF-faget) i IKT- Servicefag. PTF-faget er et viktig fag på yrkesfaglige utdanningsprogram der elever på VG2 skal få mulighet til å tilegne seg kunnskap i kompetansemål i VG3-læreplan/Opplæring i bedrift. I programområdet VG2 IKT-Servicefag på Nord-Gudbransdal videregående gjennomføres mange aktiviteter i PTF-faget og praksisopplæring i databedrifter (IKT-bedrifter) er en viktig aktivitet. Dette kan være en god arena for utprøving av innlært teori i programfag og for å knytte kontakter med bedrifter for å få lærekontrakter. Jeg skal i dette prosjektet forske på elevenes gjennomføring av praksisopplæring med bakgrunn i utdanningsmyndighetenes intensjoner med PTF-faget og teorier om yrkeskunnskap, fag- og yrkesdidaktikk og mesterlære. Teoritilnærming om yrkeskunnskap fra Hiim og Hippe, Schøn og Dreyfus er sentral i forskningen. Jeg har valgt aksjonsforskning som forskningsmetode og har skrevet om hva en må legge vekt på i et aksjonsforskningsprosjekt, samt hvilke utfordringer jeg som lærer og forsker kan påregne. Jeg skal benytte didaktisk relasjonsmodell for utviklingsarbeidet som vil innebære planlegging, gjennomføring og vurdering av flere prosesser i elevenes praksisopplæring. Det skal gjennomføres en aksjonsrekke på fem aksjoner i to praksisperioder skoleåret 2012-13. Hver praksisperiode skal oppsummeres og evalueres før eventuelle endringer foretas. Elevene skal utføre konkrete arbeidsoppgaver i bedriftene og dette skal dokumenteres i ulike typer vurderingsskjemaer og loggføres i en praksisbok. I tillegg skal elever og veiledere intervjues for å supplere og bekrefte dokumentasjonen. Prosjektet har ført til god kunnskapsutvikling om praksisopplæring hos alle aktører som har deltatt i prosjektet. Det har framkommet resultater og funn som er viktige for å utvikle praksisopplæring i henhold til problemstillingen. Det har betydning for kvalitet og vurdering, når bedrifter har gjort godt forarbeid sammen med elevene om planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver. Samtidig ser vi at dette forutsetter at skolen klarer å utvikle gode samarbeidsformer med praksisbedriftene. Vi ser også at god læring i praksisperioder er viktig for elevene når det gjelder sammenhengen mellom kompetansemål i Vg3-læreplan/Opplæring i bedrift og kompetansemål i VG2-læreplan for programfagene. Det kan være utfordringer med kvalitet og innhold på praksisopplæring i utkantregioner, til sammenligning med praksis i mer befolkningsrike områder. IKT-bedrifter i disse regionene har ofte bredere fagmiljøer og tilgang på arbeidsoppgaver som dekker flere kompetansemål. Det kan i neste omgang føre til at våre elevere står svakere i konkurransen om å få lærlingekontrakter. Derfor bør vi tilrettelegge for praksisopplæring i andre regioner i tillegg til den praksis de kan få i vårt nærområdeen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2014
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectOpplæring i bedriften_US
dc.subjectVideregående skoleen_US
dc.subjectProsjekt til fordypningen_US
dc.subjectPraksisopplæringen_US
dc.titleKvalitet og vurdering i Prosjekt til fordypning: Service og samferdsel – VG2 IKT Servicefag. Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avdeling Ottaen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record