Show simple item record

dc.contributor.advisorLangli, Leif
dc.contributor.authorFridheim, Nils Ronny
dc.date.accessioned2014-08-12T07:37:41Z
dc.date.available2014-08-12T07:37:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2072
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg sett på sammenhengen mellom målstyring og standardisering, og yrkesutøvelse og læring. Utgangspunktet har vært en fornemmelse av noen uheldige konsekvenser, men som det har vært krevende å beskrive. For å kunne skape en forståelse har jeg analysert begrepene, og beskrevet strukturelle forhold som ser ut til å påvirke organisering av yrkeslivet. Undersøkelsen knytter yrkesutøvelse og læring/erfaringsutvikling sammen. Det er utøveren som erfarer og endrer sin kapasitet, men det skjer alltid i ulike kontekster, i en samspillende prosess med noen gitte betingelser. Ulike fortellinger om utøvelse generelt og yrkesutøvelse spesielt, er trukket frem for å illustrere mulige sammenhenger og konsekvenser. Fortellingene er konstruert og/eller gjenskapt ut fra egen erfaring og opplevelser. I tillegg har mine informanter som er to erfarne og meget kompetente yrkesutøvere, trukket frem ulike opplevelser vi sammen har reflektert rundt. I den begrepsanalytiske delen, når det gjelder målstyring og standardisering, har John Dewey vært hovedkilden. For utfyllende perspektiver har jeg i hovedsak benyttet Aristoteles, Gadamer, Skjervheim og Dreyfus. I beskrivelsen av yrkesutøvelse og læring har hovedkilden vært Knud Illeris. Hans modell, Læringens ulike prosesser og dimensjoner, gir etter mitt syn en helhetlig og anvendelig beskrivelse av læringens kompleksitet. Jeg har tillatt meg å fremstille en variant av modellen, men sentrert om yrkesutøvelse. En sentral dimensjon i denne modellen er utøvelsen og læreprosessens drivkrefter. Disse drivkreftene er forankret i noe følelsesmessig og helt sentrale for læreprosessen. Det er særlig denne dimensjonen jeg har relatert til målstyrings- og standardiseringstendenser. For å forstå drivkreftene og deres betydning, har jeg støttet meg til Antonio Damasio, men også Skjervheim, Aristoteles, og Dreyfus gir viktige bidrag til å skape forståelse av mulige sammenhenger. Utøverens drivkrefter kan knyttes til begrepene målstyring og standardisering. Det ikke likegyldig hvordan utøveren forholder seg til sitt mål og metodevalg. Fleksibilitet i form av en kontinuerlig vurdering og justering av mål og metode, er i de fleste tilfeller helt nødvendig. Sammen med utøverens erfaring og drivkraft, er det krefter utenfor utøveren som er med på å bestemme grader av fleksibilitet i utøvelse og læreprosess. Om ytre forhold begrenser drivkrefter og fleksibilitet, ser det ut til at vi risikerer en begrenset utøvelse- og læreprosess.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2014
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectMålstyringen_US
dc.subjectStandardiseringen_US
dc.subjectNew Public Managementen_US
dc.subjectYrkesutøvelseen_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectDeweyen_US
dc.subjectIndividualiteten_US
dc.titleHvilke konsekvenser kan målstyring og standardisering ha for yrkesutøvelse og læring?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record