Show simple item record

dc.contributor.advisorBye, Asta
dc.contributor.advisorUlven, Stine
dc.contributor.authorSvendsen, Miriam Agnete Ebba Ribbegren
dc.date.accessioned2014-08-05T08:29:13Z
dc.date.available2014-08-05T08:29:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2052
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen_US
dc.description.abstractIntroduksjon: Forekomsten av underernæring er høy blant pasienter i sykehus, sykehjem og brukere av hjemmetjenesten. Dysfagi, som omfatter vansker med å tygge og svelge, er en viktig årsak til underernæring. Modifisering av måltidssituasjonen er vist å spille en viktig rolle i å øke appetitt og tilfredshet ved måltidet. Five Aspects Meal Model (FAMM) er en modell som tar for seg fem faktorer ved selve måltidet; rommet, møtet, produktet, styringssystemet og atmosfæren. Hensikt: Hensikt med studien var å undersøke rutiner rundt måltidet for pasienter med tygge- og svelgevansker på to bo- og behandlingssentre, samt utforske ansattes holdninger til maten og måltidet for denne pasientgruppen. Metode: For å kartlegge måltidssituasjonen for pasientene og de ansattes holdninger til maten og måltidet ble det brukt observasjoner og fokusgrupper som datainnsamlingsmetode. Et middagsprodukt ble innført på seks avdelinger på to bo- og behandlingssentre i en periode på omtrent to måneder. Før innføringen ble 14 observasjoner av måltidssituasjonen under middagen gjennomført, fordelt på to avdelinger. To fokusgrupper med ansatte fra de to bo- og behandlingssentrene ble også utført. Etter innføringen av prosjektmaten, ble 14 tilsvarende observasjoner og to tilsvarende fokusgrupper gjennomført. Five Aspects Meal Model ble brukt som rammeverk for analysen. Resultater: Ansatte ved bo- og behandlingssentrene var opptatte av ernæring og at pasientene skulle ha en god måltidssituasjon. For dårlig tid kunne komme i veien for dette, og andre gjøremål i jobben hadde høyere prioritet. Informantene hadde en negativ holdning til maten som ble servert pasienter med tygge- og svelgevansker fra sentralkjøkkenet, og syntes prosjektmaten til sammenligning var mye bedre. Allikevel konkluderte informantene med at det varierte hvilke pasienter denne maten passet til. Rutinene rundt måltidene og måltidssituasjonen varierte mellom sykehjemmene, og det ene sykehjemmet hadde en bedre atmosfære enn det andre. Støy under måltidet var en viktig faktor som ga en dårligere atmosfære. Konklusjon: FAMM kan benyttes til systematisk vurdering av mattilbudet på et bo- og behandlingssenter. Informantene i studien ønsket å skape en god måltidssituasjon for pasientene med tygge- og svelgevansker, men det kunne være vanskelig da flere av pasientene hadde demens og kunne være urolige. Dette illustrerer at det er viktig å ta individuelle hensyn i måltidssituasjonen. Informantene hadde en positiv holdning til prosjektmaten, men det varierte hvilke pasienter de mente maten passet til. Dette viser at også når det gjelder type moset mat, porsjonsstørrelse og smak er det viktig å ta individuelle hensynen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2014
dc.subjectTyggevanskeren_US
dc.subjectMåltidssituasjonen_US
dc.subjectFive Aspects Meal Modelen_US
dc.subjectObservasjonen_US
dc.subjectDysfagien_US
dc.subjectPasienteren_US
dc.subjectBosentreen_US
dc.subjectSvelgevansker
dc.subjectKosthold
dc.subjectErnæring
dc.subjectEldre
dc.titleSkal jeg virkelig servere det her til deg? - Måltidssituasjon hos eldre med tygge- og svelgevanskeren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record