Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohnsen, Åge
dc.contributor.authorMørch-Olsen, Steinar
dc.date.accessioned2014-03-07T13:12:45Z
dc.date.available2014-03-07T13:12:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1882
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen_US
dc.description.abstractFor kommuner i økonomisk ubalanse skal vedtak om låneopptak og langsiktig leie godkjennes av Fylkesmannen. I denne masteroppgaven har jeg analysert hvordan (og i hvilken grad) registrering i ROBEK påvirker en kommunes økonomiske utvikling. Jeg benytter regresjonsanalyser som ser på endringer i ulike økonomiske resultatstørrelser fra regnskapsåret 2003 til regnskapsåret 2012. Kommunene er delt inn i tre grupperinger; kommuner uten historikk i ROBEK, kommuner registrert i ROBEK over 2 år og kommuner registrert i ROBEK i til sammen mindre enn 2 år. Gjennomførte analyser viser korrelasjon mellom den uavhengige variabelen tilknytning til ROBEK, og de utvalgte resultatstørrelsene analysene tar for seg. Analysene viser at kommuner registrert i ROBEK over 2 år har hatt mindre vekst i brutto driftsinntekter og langsiktig gjeld i perioden 2003-2012 enn kommuner uten historikk i ROBEK. Videre avdekker analysene trender om at kommuner registrert i ROBEK over 2 år marginal har styrket sitt brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter og netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter i perioden 2003-2012 sammenlignet med kommuner uten historikk i ROBEK. Det er også en tendens som peker i retning av at kommuner registrert i ROBEK over 2 år har hatt lavere vekst i langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter enn kommuner uten historikk i ROBEK. For resultatstørrelsene endring i arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 2003-2012, endring rentekostnader i % av langsiktig gjeld 2003-2012 og endring i avdragskostnader i % av langsiktig gjeld 2003-2012 er det kun avdekket marginale endringer, men disse tendensene anses som usikre.nob
dc.description.abstractThe local government act § 60 gives rules about state review and approval of financial obligations for municipalities in economical difficulties. These municipalities are registered on ”register for Governmental Approval of Financial Obligations" (ROBEK). The purpose of this study is to look at the effect this has on the economical development of a municipality. I have used regression analysis to look at the changes in different economical results from financial years 2003 to 2012. The municipalities are divided in to three groups; municipalities with no ROBEK history, municipalities registered on ROBEK more than 2 years and municipalities registered on ROBEK less than 2 years. The analyses show correlation between the independent variable ”association with ROBEK” and the chosen dependent variables. Municipalities registered in ROBEK more than 2 years have had less growth in gross operating revenue and long term debt than municipalities with no association with ROBEK. The analyses also show trends towards that municipalities registered on ROBEK more than 2 years, marginally have improved their gross operating surplus and net operating revenue as a percentage of gross operating revenue in the period, when compared to municipalities with no ROBEK history There is also a trend towards municipalities registered on ROBEK more than 2 years have had a lower growth in long term dept as a percentage of gross operating revenue then municipalities with no ROBEK history. For the dependent variable change in working capital as a percentage of gross operating revenue 2003-2012, change in interest expense as a percentage of long term debt 2003-2012 and change in installments paid as a percentage of long term debt 2003-2012, there is only found marginal changes, and these results are considered uncertain.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfagen_US
dc.subjectROBEKen_US
dc.subjectKommuneren_US
dc.subjectØkonomistyringen_US
dc.subjectStaten_US
dc.subjectKontrollen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.titleROBEK : effekten av statlig kontrollen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel