Show simple item record

dc.contributor.authorAudunson, Ragnar Andreasen_US
dc.contributor.authorAabø, Svanhilden_US
dc.date.accessioned2014-02-06T11:38:09Z
dc.date.available2014-02-06T11:38:09Z
dc.date.issued2013-11en_US
dc.identifier.citationAudunson, R.A. & Aabø, S. (2013). Biblioteket som motor i å skape lokalsamfunn med sammenhengskraft i en flerkulturell storbykontekst. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og kulturformidling, 2(1)en_US
dc.identifier.issn2245-2931en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1045681en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1816
dc.description.abstractEr bibliotekfeltets nye ideer om bibliotekene som møteplasser i lokalsamfunnet og motorer for integrasjon og bygging av lokalsamfunn med sammenhengskraft i samsvar eller i konflikt med holdninger i omgivelsene? Med utgangspunkt i ett case, en flerkulturell bydel i Oslo, søker artikkelen å avdekke hvordan interessentene i et biblioteks lokalmiljø-politikere, forvaltning, skoler, barnehager, frivillige organisasjoner og den alminnelige borger - ser på bibliotekets rolle som møteplass og lokalsamfunns-utvikler. Forskningsdesignet var sammensatt, med vekt på fokusgruppeintervjuer med nøkkelaktører i lokalmiljøet samt representanter for beboerne, både bibliotekbrukere og ikke-brukere. Funnene viser at alle informantgruppene, inklusive beboere som nå ikke bruker lokalbiblioteket, hadde et sammensatt og variert syn på hvilken rolle biblioteket kan spille lokalsamfunnet, og forskjellene mellom dem var små. De la vekt på rollen som lavintensiv møteplass som fremmer samhørighet, som integrasjonsarena og flerkulturell møteplass og som stedsutvikler (place-maker) som kan bidra til å utvikle lokal identitet - langt på vei i tråd med bibliotekfeltets ideer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDet Informationsvidenskabelige Akademien_US
dc.relation.ispartofseriesNordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og kulturformidling;2 (1)en_US
dc.subjectStorbyeren_US
dc.subjectBiblioteken_US
dc.subjectMøteplassen_US
dc.subjectFlerkulturellen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320en_US
dc.titleBiblioteket som motor i å skape lokalsamfunn med sammenhengskraft i en flerkulturell storbykonteksten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://www.ntik.dk/2013/Nr1/Audunson.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record