Show simple item record

dc.contributor.authorTonne, Ingebjørg
dc.contributor.authorPihl, Joron
dc.date.accessioned2014-01-27T11:20:30Z
dc.date.available2014-08-24T02:03:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTonne, I. & Phil, J. (2013). Andrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæring. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 8 (1)en_US
dc.identifier.issn0809-9227
dc.identifier.otherFRIDAID: 1036600
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1799
dc.description.abstractHva måler den nasjonale leseprøven når den gjennomføres av elever med norsk som andrespråk? I denne artikkelen analyserer vi data som viser at totalskåren på nasjonal leseprøve korrelerer med høy morfologisk bevissthet og forståelse av «opake» uttrykk som polysemer, idiomer og metaforiske uttrykk. I lys av internasjonal forskning tolker vi sammenhengene som kausale: Forståelse av morfologi og opake uttrykk på lesespråket er en forutsetning for høy leseskåre. Den nasjonale leseprøven er utformet med førstespråkselever som målgruppe. Den er ment å måle leseforståelse definert som evne til å finne, tolke og reflektere over informasjon i tekster. Når andrespråkselevene – ofte med lav morfologisk bevissthet og forståelse av opake uttrykk på norsk – gjennomfører prøven, oppstår et validitetsproblem. Dermed blir det avgjørende hvordan andrespråkselevenes prøveresultater tolkes og følges opp. Vi argumenterer for en lit - teraturbasert leseopplæring, der elevene leser skjønnlitteratur og faglitteratur som de mestrer å lese og er interessert i. Litteraturbasert leseopplæring bidrar til å utvikle andrespråkelevens morfologiske bevissthet og kjennskap til opake uttrykk, samtidig som lesingen motiverer til videre lesingen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNordisk nettverk for andrespråksforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning;8 (1)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectLeseopplæringen_US
dc.subjectLeseprøveren_US
dc.subjectAndrespråkseleveren_US
dc.subjectMorfologien_US
dc.subjectOpake uttrykken_US
dc.titleAndrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæringen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record