Show simple item record

dc.contributor.advisorMosdøl, Annhild
dc.contributor.authorAunan, Marte Bergsund
dc.date.accessioned2013-12-05T12:16:10Z
dc.date.available2013-12-05T12:16:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1706
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Landsdekkende studier har undersøkt kostholdet blant sped- og småbarn i Norge. Barn av mødre født i land utenom Skandinavia ble imidlertid ikke inkludert i disse studiene, fordi det ble vurdert at egne undersøkelser var nødvendig for å beskrive kostholdet i disse gruppene. Det finnes derfor begrenset med informasjon om hva barn av innvandrere i Norge spiser. Det viser seg videre å være et behov for metodeutvikling til bruk i undersøkelser som skal øke kunnskap om kostholds- og ernæringssituasjonen til ulike innvandrergrupper. På bakgrunn av dette er det satt i gang en studie i Oslo, Akershus og Buskerud som skal kartlegge kosthold blant barn av innvandrere – InnBaKost. Formålet med denne masterstudien var å utvikle, pilotteste og vurdere en prosedyre for 24-HR for bruk i InnBaKost-prosjektet, tilpasset 12 måneder gamle barn av somaliske mødre bosatt i Norge. Metode: Det ble utviklet en prosedyre for 24-HR, et registreringsskjema, et bildearkiv for identifisering av matvarer og et spørreskjema for bakgrunnsinformasjon. Bildeheftet fra Spedkost-studien ble brukt for estimering av porsjonsstørrelser i tillegg til et målesett bestående av vekt og desilitermål. To feltarbeidere fikk opplæring i prosedyren, og metoden ble testet i et utvalg somaliske mødre bosatt i Norge, med barn i alderen 10-14 måneder. Kostholdet til barna ble lagt inn i KBS og næringsberegnet. Metoden ble vurdert på bakgrunn av observasjoner under intervjuene og tilbakemeldinger fra informanter og feltarbeidere. Resultater: Det ble gjennomført to 24-HR med 7 informanter. Bildearkivet og bildeheftet ble brukt under alle intervjuene, men feltarbeiderne og informantene savnet bilder av noen matvarer og matretter. Protokollen for 24-HR ble lite brukt under intervjuene. Intervjuene tok gjennomsnittlig 46 minutter å gjennomføre. KBS manglet flere nye barnematprodukter, og mange av dem som lå inne må oppdateres. Gjennomsnittlig inntak av energi blant barna var 3562 kJ/dag. Konklusjon: Det ble utviklet og testet en prosedyre for 24-HR for kartlegging av kosthold blant barn av somaliske mødre bosatt i Norge. Prosedyren fungerte stort sett bra, men en vurdering av prosedyren resulterte i forslag til noen justeringer. Bildearkivet og bildeheftet bør utvides med nye matvarer og matretter. Protokollen bør utbedres og gjøres mer oversiktlig. Feltarbeiderne bør ha en ny runde med opplæring. Nye barnematprodukter bør legges inn i KBS, og de som ligger inne bør oppdateres.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2013
dc.subjectKostholden_US
dc.subjectInnvandrereen_US
dc.subjectSpedbarnen_US
dc.subjectSomaliaen_US
dc.subjectMetodeutviklingen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811en_US
dc.titleUtvikling, testing og vurdering av 24-timers kostintervju. Metodeutvikling og pilotstudie for kartlegging av kosthold blant 12 måneder gamle barn av somaliske innvandrere i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record