Show simple item record

dc.contributor.advisorVeiden, Pål
dc.contributor.authorEllingstad, Marianne
dc.date.accessioned2013-11-21T11:52:31Z
dc.date.available2013-11-21T11:52:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1677
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen_US
dc.description.abstractJeg har sett på styringen av fleridrettslagene og undersøkt hvorvidt rammene for lagene er funksjonelle. Rammevilkårene innen idretten har sine særpreg ved at det 1) baseres på frivillig arbeid med en organisasjonsform med demokratiske prosesser, 2) må følge NIF’s lover som blant annet setter visse krav og begrensninger til valg av organisering. Det synes å være noen vesentlige utfordringer for de store og komplekse idrettslagene, særlig der breddeidrett og toppidrett i samme idrettslag legger beslag på samme ressurser, både økonomisk og tidsmessig. Oppgavens fokus er på hvordan styrene i fleridrettslagene har mulighet til å ivareta styringen på en god nok måte. Resultatet synes å være særlig store utfordringer knyttet til at det baseres på frivillig arbeidskraft og fordi man ikke kan benytte organisering som et praktisk verktøy for å ivareta en god styring da lovverket avviser bruk av delegering til ulike undergrupper og dette har i de største og mest omfangsrike fleridrettslagene ført til et for stort kontrollspenn i forhold til hva som synes forsvarlig.nob
dc.description.abstractThe management paradox in Norwegian multi sport clubs - Is the responsibility and regulatory framework for management of these clubs corresponding? I've studied management of multi-sport organizations and examined if the scope of the layers are functional in being able to ensure good enough control and overview of what is going on in the different under –groups in the organizations. The framework conditions in sport-clubs have their uniqueness in that it 1) is based on volunteer work with democratic processes in the organizations and, 2) they have to follow the statutes of NIF (The Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports) which demands certain requirements and limitations of organizational architecture. It seems to be some significant challenges for large and complex sport organizations, especially where recreational sports and top/elite sports in the same clubs are occupying the same resources, both financially and in relation to the focus of the boards of the clubs. The focus of the thesis is how the boards of several sports teams are able to maintain sufficient management of the clubs. The results seem to be particularly great challenges based on voluntary labor. Also there are challenges, as the mentioned, statutes make limits for the use of organizational changes as a practical tool for maintaining good management as it denies the use of delegation to various subgroups. This leads to an excessive span of control in relation to what appears prudent in the largest and most extensive multi-sport organizations in Norway.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfagen_US
dc.subjectFleridrettslagen_US
dc.subjectIdretten_US
dc.subjectFrivillig arbeiden_US
dc.subjectFrivillig sektoren_US
dc.subjectStyringen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330en_US
dc.titleStyringsparadokset i norske fleridrettslag : er det samsvar mellom ansvaret og rammevilkårene for styringen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record