Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorChristensen-Scheel, Boel
dc.contributor.advisorStorsveen, Vigdis
dc.contributor.authorEriksen, Line
dc.date.accessioned2013-10-04T10:11:45Z
dc.date.available2013-10-04T10:11:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1621
dc.descriptionMaster i formgiving, kunst og håndverken_US
dc.description.abstractMasteroppgaven Dekket, men ikke tildekket – kistedekor i et samtidig perspektiv tar for seg blomsterdekor av kiste i forbindelse med begravelsesseremoni. Masteroppgaven ser på kistedekoren i sammenheng med samtidige kunstperspektiver. Gjennom problemstillingen… Hvordan kan formspråket i tradisjonell norsk kistedekor utfordres og utvikles ved hjelp av samtidige kunstperspektiver? … forsøker masteroppgaven å se kistedekoren opp i mot andre formspråk som kan være med på å utvikle kistedekoren i nye retninger. Masteroppgaven ser også på kistedekor i et historisk perspektiv, hvor kistedekorens bruk og utvikling i Norge kan ha ført frem til dens utseende i dag. I et samfunn hvor individet er sentral i kulturen, ser ikke den tradisjonelle kistedekoren ut til å samstemme med en slik tankegang. Gjennom det praktisk-estetiske arbeidet blir formspråket gitt flere kvaliteter. Formspråket blir utviklet på grunnlag av det teoretiske perspektivet for oppgaven. Arbeidenes kommunikasjon med kisten utfordres både gjennom plassering av kistedekoren, og i samspillet med rommet. Funnene fra kistedekorens historikk kan sees på som et bakenforliggende aspekt i kontrast til det praktisk-estetiske arbeidet som oppgavens empiri bygger på. Empirien drøftes opp mot samtidig teori innen skulptur, læreplanen i blomsterdekoratørfaget, brukermedvirkning og andre nært knyttede spørsmål som håndverk og kunsthåndverk. Arbeidene som er produsert til masteroppgaven er et bidrag frem mot en mulig endret praksis for kistedekoren.nob
dc.description.abstractThis master thesis Covered, but not tucked in – coffin spray in a modern perspective is about the floral arrangement for coffin in purpose of a memorial ceremony. The assignment compares the arrangements against the modern art perspectives. The thesis for the assignment is: How may the language of form in traditional Norwegian coffin sprays be challenged and developed in a perspective of modern art? Through this master thesis I will attempt to provide different ways to expand the language of form in coffin sprays. The thesis also provides a historical summary of the coffin sprays development during the past hundred years. The historical summary becomes a contrast to the empirical material of the thesis, the assignments practical and aesthetic work. In a perspective where individuality has started to become more common, a traditional alternative in coffin sprays seems unsuitable. The empirical material is seen through contemporary theory in sculpture, curriculum in floral arranging, user participation and other relevant themes as craft and arts and craft or handicraft. This master thesis is looking for alternatives in use of language of form and placement of the form. The language and placement may combine the coffin sprays together with the service room. The production of the work for the master thesis may be a part of a change in the coffin spray practice.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fagen_US
dc.subjectKistedekoren_US
dc.subjectKisteren_US
dc.subjectDekorasjoneren_US
dc.subjectBlomsteren_US
dc.subjectBegravelseren_US
dc.subjectDekoratøreren_US
dc.subjectKunsten_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140en_US
dc.titleDekket, men ikke tildekket : kistedekor i et samtidig perspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel