Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNielsen, Liv Merete
dc.contributor.advisorYtterstad, Bente
dc.contributor.authorLie, Catrine
dc.date.accessioned2013-10-01T11:58:09Z
dc.date.available2013-10-01T11:58:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1620
dc.descriptionMaster i formgiving, kunst og håndverken_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven rettes fokus mot lærerkompetanse i kunst og håndverksfaget i grunnskolen. For å komme nærmere en forståelse for hvorfor statistikken viser så stor mangel på lærere med fagkompetanse i Kunst og håndverk tar jeg utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan verdsettes faget Kunst og håndverk og lærernes kompetanse i faget av skoleledere i grunnskolen og hvilke årsaksforklaringer kan ligge til grunn for skoleledernes utsagn? Kritisk realisme som vitenskapsteoretisk ståsted utgjør rammen rundt oppgavens problemstilling, forskningsstrategi og forklaringsperspektiv. Problemstillingens første del belyses gjennom en intervjuundersøkelse blant et utvalg skoleledere i Oslo. Skoleledernes utsagn presenteres tematisk ut fra hva de sier om faglig organisering, kunst og håndverkfagets innhold, lærernes kompetanse og lærernes arbeidstid på ungdomstrinnet. To temaer til drøfting konstrueres, sammensatt av noen tendenser jeg avdekker ut fra samtale med skolelederne. Jeg søker deretter å forstå hvorfor det er slik og drøfter mulige årsaksforklaringer som kan ligge til grunn for skoleledernes utsagn. Spørsmål som tas opp er hvilke utfordringer det kunst- og designdidaktiske feltet står ovenfor, og hvordan situasjonen for lærerkompetanse i kunst og håndverksfaget kan bedres. Hensikten er å skape et diskusjonsgrunnlag som utgangspunkt for å styrke kunst og håndverksfaget i skolen.nob
dc.description.abstractThis thesis is about teacher competence within the school subject Art and Crafts in the compulsory school. To get a better understanding of why the statistics show such a shortage of teachers with expertice in the subject the inquiry is focused on: How does school leaders appreciate Art and Crafts and the teacher competence in this subject in compulsory school, and what reasons underline the statements of school leaders? The thesis research strategy and perspectives are founded on the scientific direction of critical realism. The first section of the question is evaluated through a selection of school leaders in Oslo. Their statements are presented thematically based on organization and subject content as well as teachers competence and experience working in secondary schools. Two topics for discussion are constructed, based on tendencies uncovered during conversations with school leaders. I then seek to understand the tendencies and underlying reasons for their statements. Some of the questions asked are: What challenges is the field of Art and design didactics fronted with? How can the circumstances for the competence of the teachers within the school subject Art and crafts improve? The purpose of this thesis is to create a basis for discussion of how to strengthen the school subject Art and Crafts.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fagen_US
dc.subjectGrunnskoleren_US
dc.subjectLærereen_US
dc.subjectKunst og håndverken_US
dc.subjectSkoleledereen_US
dc.subjectFagkompetanseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120::Folkekunst, kunsthåndverk: 123en_US
dc.titleSkolelederes verdsetting av læreres fagkompetanse i Kunst og håndverken_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel