Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerg, Arild
dc.contributor.authorOlsson, Caroline
dc.date.accessioned2013-08-19T13:06:57Z
dc.date.available2013-08-19T13:06:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1577
dc.descriptionMaster i produktdesignen_US
dc.description.abstractog Akershus (HIOA), avdeling for produktdesign, våren 2013. Oppgaven tar for seg hvordan man i (interiør)produkter kan bruke assosiasjoner og historiefortelling som påvirkningsstrategi for å forlenge levetiden til et produkt. TITTEL: Nye gjenstander fra gamle teknikker -Bærekraftige produkter gjennom bruk av materialitet og historiefortelling. PROBLEMSTILLING: Hvordan kan gamle håndversteknikker og gjenstander brukes på en ny måte, og promoteres for å skape produkter som gir mening og økt tilknytning hos brukeren? Som metode er det lagt størst fokus på selve prosessen med konseptutvikling og arbeid i materiale på skolens verksted. Som en produkttest er produktene vist fram på egen utstillingsstand under møbelmessen i Milano i april 2013. I den anledning ble det arbeidet med produktutvikling, branding/merkevarebygging, utstillingsdesign, grafisk profil, produktbilder og pressedekning. Ved Stockholm Furniture Fair er det gjort samtaleintervju med andre designere for å finne ut om det er en sammenheng mellom bruk av assosiasjoner i produkter og tilknytning. Det er gjennomført feltobservasjoner og samtaleintervjuer hos de lokale bedriftene Magnor Glassverk, Rønning Treski og enkeltmannsforetaket Arild Tolfsen. Dette for å kartlegge hvordan andre bedrifter jobber med gamle teknikker og produkter på en innovativ måte. Oppgaven har resultert i tre produktserier som viser gamle teknikker og gjenstander på en ny måte. Produktene kan fungere som en påminnelse om vår fortid, generere minner og bidra til å bevare håndverkstradisjoner og teknikker. Gjennom tilbakemeldinger på egne arbeider har jeg kommet fram til egenskaper, knyttet til problemstillingen, som kan skape produkter med økt tilknytning: - Bruk av personlighet og assosiasjon (til gamle teknikker og objekter) - Bruk av materialer med en taktilitet, særlig tre. - Bruk av funksjoner i produktet, som gir rom for bevegelse, endring i uttrykk og bruk. - Produkter som oppfordrer til fysisk berøring. - Brukervennlig produkter med tegn/semiotikk som virkemiddel. - Sammenheng/coherence i profileringen_US
dc.description.abstractThis thesis has been written as part of the Master’s Degree at Høgskolen in Oslo and Akershus (HIOA) in the department of product design, spring 2013. The thesis looks at how associations and storytelling can be used as a strategy in product design in order to influence the longevity of a product. TITLE: Reinventing old techniques and objects - Sustainable products through the use of materiality and storytelling. ISSUE: How can old crafts techniques and objects be used in a new way, and be promoted to create products that create meaning and emotional attachment with the consumer? As a method the focus has been mainly on the actual process of developing a concept and working with materials at the school’s workshop. The products were displayed on their own exhibition stand at the Milan Furniture Fair in April 2013. The preparations for the fair included working with product development, branding, exhibition design, graphic profile, product images and PR. Field observations and interviews have been conducted at Stockholm Furniture Fair amd with the local business Magnor Glassverk, Rønning Treski and Arild Tolfsen. This was done to map and gain an understanding of how other businesses work with old techniques and products in an innovative way. The thesis has resulted in three product lines, which show old techniques and objects in a new way. The products can act as a reminder of our past, generate memories and contribute in preserving handcraft traditions and techniques. Through the feedback from others on my own work I have found the properties, that are related to the defined issue, and which can create products with an added emotional attachment; The use of personality and associations, the use of materials with tactility, the use of functions in the product that gives room for movement and change in appearance and usage, products which encourage physical contact/touch, user-friendly products with signs/semiotics as an instrument and coherence in profiling
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAPD;2013
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Industri- og produktdesign: 640en_US
dc.subjectProdukteren_US
dc.subjectInteriøren_US
dc.subjectHistoriefortellingen_US
dc.subjectHåndverksteknikkeren_US
dc.subjectHåndverkstradisjoneren_US
dc.subjectProduktutvikling
dc.subjectBranding
dc.subjectMerkevarebygging
dc.titleNye gjenstander fra gamle teknikker. Bærekraftige produkter gjennom bruk av materialitet og historiefortellingen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel