Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTerragni, Laura
dc.contributor.authorGrini, Ida Synnøve Bårvåg
dc.date.accessioned2013-08-19T11:39:57Z
dc.date.available2013-08-19T11:39:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1576
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen_US
dc.description.abstractDe fleste som går ut av arbeidslivet og inn i pensjonisttilværelsen har i dag ofte bedre helse, er opptatt av sunne kostvaner og er mer aktive enn eldre har vært tidligere. Formålet med prosjektet har vært å få en dypere innsikt i hvilke refleksjoner aktive eldre har om mat og helse, matvalg, kontekst og organisering av måltider. Metode: Aktive eldre fra ulike steder i Østlandsområdet ble rekruttert på eldresenter, treningssenter og busstur (handletur) til Sverige til en mindre spørreundersøkelse om matvaner. Basert på de innkomne svarene fra 55 personer ble 15 respondenter rekruttert til dybdeintervju. Datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av semistrukturerte intervjuer og en på forhånd utarbeidet intervjuguide. Intervjuguiden var temabasert med hovedfokus på matvaner før og nå, innkjøp, måltider, helse, smak og kontekst. Resultater: Matvanene forandret seg over tid ettersom barna flyttet ut, de fikk en diagnose relatert til kostholdet eller de ble alene. Etter diagnoser som hjerte- karsykdom eller Type 2- diabetes økte de innkjøpet av frukt, grønnsaker og fisk, og ga en bevisstgjøring på valg av produkter med lite fett, sukker og salt. De var opptatt av å forsvare sine valg når det gjaldt matvarer som de mente at de burde ha unngått, eller at de ikke burde spist mindre av. Lettvinthet var viktig ved matlaging. Restemat var ofte på middagsmenyen, og matretten var ofte satt sammen av rester fra flere middager. Aktive eldre i denne studien var opptatt av pris. De kjøpte allikevel det de hadde lyst på, men sjelden av det dyreste merket. Økologi var et tema de hadde ikke tatt stilling til, men de ville gjerne resirkulere og brukte mye tid på kildesortering. Smak var viktig, og de unnet seg ofte noe søtt i hverdagen. Konteksten rundt måltidene hadde stor betydning, da de la stor vekt på å gjøre det hyggelig rundt måltidene. De dekket bordet, pyntet med duk eller brikke, levede lys og gjerne et glass rødvin til middagen. De var villig til å ofre litt av det sunne for å få maten til å smake bedre. Det å spise i en sosial setting spilte en viktig rolle for de aktive eldre. En interessant observasjon var at flere av mennene ofte tok ansvaret for innkjøp og matlaging.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2012
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811en_US
dc.subjectSamfunnsernæringen_US
dc.subjectEldreen_US
dc.subjectMatvaneren_US
dc.titleMatvaner hos aktive eldreen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel