Show simple item record

dc.contributor.advisorLarsen, Anne Karin
dc.contributor.authorStensrud, Gro-Hege
dc.date.accessioned2013-08-08T13:03:23Z
dc.date.available2013-08-08T13:03:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1524
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractRapporten dokumenterer undersøkelser knyttet til behovet for rekruttering av helsefagarbeidere, og inntak av lærlinger i offentlig sektor. Masterprosjektet er basert på analyser av data fra en spørreundersøkelse, to intervjuer og dokumentanalyse. Ca. halvparten av informantene i spørreundersøkelsen svarte at kommunen har en plan for rekruttering der lærlinger er inkludert. Det ser ut til at inntaket ofte styres av kommunens økonomi og politiske vedtak, og ikke på bakgrunn av kommunens behov for kompetanse. Forklaringen til at rekrutteringen til helsearbeiderfaget er lav kan være mange og sammensatt. Ett tiltak alene vil ikke løse utfordringene. Faktorer som kan bidra til å fremme inntak av lærlinger kan være en sentral finansieringsordning der utgifter til lærlingordningen dekkes sentralt i kommunen. Bidra til å øke politikernes innsikt i lærlingordningen og utfordringene knyttet til rekruttering i helse- og omsorgssektoren. Oppgavene knyttet til lærlinger i helsearbeiderfaget kan med fordel delegeres til en dedikert person som brenner for faget og ordningen, har faglig tyngde i egen organisasjon. Arbeid knyttet til rekruttering og omdømmebygging må gjøres gjennom hele året, gjennom ulike tiltak, og utføres i samhandling av ulike aktører. Aktuelle søkere til faget må få tilgang til karriereveiledning, opplæring i søkeprosessen og sikres veiledning i overgangen fra skole til læreplass. Organisering av ordningen gjennom et opplæringskontor kan bidra til økt kvalitet og struktur i arbeidet med lærlingordningen, og øker sannsynligheten for at kommunene tar inn lærlinger. Kommunene må ta ansvar for å kommunisere at faget er ønsket i sektoren, og at nyutdannede helsefagarbeidere tilbys full jobb og fast stilling etter læretidenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2013
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectLærlingeren_US
dc.subjectHelsearbeiderfageten_US
dc.subjectRekrutteringen_US
dc.subjectOffentlig sektoren_US
dc.titleLærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfageten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record