Show simple item record

dc.contributor.advisorLien, Tove
dc.contributor.advisorLier, Arne Roar
dc.contributor.advisorLangli, Leif
dc.contributor.authorMenkerud, Anita
dc.date.accessioned2013-04-03T09:24:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1420
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractMålet med denne masteroppgaven er å utforme en skisse som hoteller kan bruke ved ønske om å implementere interne opplæringstiltak i de ansattes arbeidshverdag for å forsterke utviklingen av bedriftens service. Det har vært fokus på didaktikk og læring samtidig som det har vært orientert mot den samhandling som skjer mellom kunde og ansatt, likeså mye som mellom de forskjellige ansatte. Teoriutvelgelse, metodevalg og drøftingsmetode er derfor gjort ut fra et sosialkonstruktivistisk syn hvor mennesker betraktes som aktivt handlende og ansvarlige, og hvor det er et samspill mellom disse menneskene og omgivelsene de er i. Teorier om samarbeid, samhandling, dialog, demokrati, veiledning og instruksjon som verktøy i læringsprosesser er knyttet opp mot bedriftenes utfordringer rundt læringsmiljø. Videre har læring og effekten av å sørge for god intern opplæring blitt knyttet opp mot serviceutøvelse og serviceledelse. Det er i all hovedsak samlet inn data på kvalitative måter ved hjelp av intervju, fremtidsverksted, en dialogbasert demokratisk utviklingsprosess, spørreskjema og fokusgruppe, en form for gruppeintervju. Skissen består i hovedsak av fem modeller som kan iverksettes relativt raskt, uten alt for store endringer i driften for mange hotellbedrifteren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2012
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectPersonalutviklingen_US
dc.subjectInternopplæringen_US
dc.subjectHotellbedrifteren_US
dc.titlePersonalutvikling ved bruk av interne ressurser. Hvordan intern opplæring kan integreres i arbeidsdagen i en hotellavdeling slik at det gjennom læring skapes en kontinuerlig serviceutviklingen_US
dc.title.alternativePersonnel Development by use of internal resources. How internal training may be integrated into the workday, in a hotel department, so that it through learning creates a continuous service developmenten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record