Show simple item record

dc.contributor.advisorSannerud, Ronny
dc.contributor.advisorBrevik, Birger
dc.contributor.authorMidtland, Dag Arne
dc.date.accessioned2012-08-01T13:24:39Z
dc.date.available2012-08-01T13:24:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1242
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractStudien er en undersøkelse om yrkesretting av matematikkundervisningen i fellesfaget matematikk på yrkesfaglig studieprogram. Undersøkelsen ble foretatt som en spørreundersøkelse blant programfaglærere som går på videreutdanning på YFL ved HiOA. Metodetriangulering er sikret gjennom intervju av tre av respondentene. Metodisk er studien basert på en kombinasjon av en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse. Spørreundersøkelsen hadde både åpne og lukkede spørsmål. Benyttet teorien har et historisk perspektiv før og etter Reform 94. Jeg forholder meg også til dokumentanalyse av forskrifter og planer og pedagogisk praksis. Funnene i studien viser at yrkesrettingen av undervisningen i fellesfaget i matematikk ikke har endret seg noe særlig etter forskriftsendringen fra 2010 om at fellesfag ved yrkesfaglig studieprogram skal ha relevans i forhold til programfag og yrkesutøvelse. Ved de skolene de yrkesretting av fellesfaget matematikk lykkes, ser det ut til at dette skjer på tross av mangel på planer, lav prioritering og oppfølging på den enkelte skole. Ved de skolene det ikke yrkesrettes påpeker programfaglærerne mangel på samarbeid med fellesfaglærerne. Det er her lite relevans mellom matematikkundervisningen, programfag og yrkesutøvelse. Flere av programfaglærerne påpeker nytten av yrkesretting for elevene. Det er bred oppfatning av at en relevant matematikkundervisning knyttet til yrkesfag, yrkesutøvelse og fremtidig yrke kan ha stor betydning for elevenes opplevelse av en meningsfylt matematikkundervisning og at dette kan medføre at elevene lærer mer, fullfører og består sin videregående utdanningen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2012
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectMatematikken_US
dc.subjectYrkesrettingen_US
dc.subjectYrkesfagen_US
dc.subjectVideregående skoleen_US
dc.subjectProgramfagen_US
dc.titleYrkesretting av matematikkundervisningenen_US
dc.title.alternativeVocational emphasis in the teaching of mathematicsen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record