Show simple item record

dc.contributor.advisorHøie, Mette
dc.contributor.authorBirkeland, Linda E.
dc.contributor.authorHelle, Wenche Bauge
dc.date.accessioned2012-07-31T15:34:29Z
dc.date.available2012-07-31T15:34:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1230
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractLederrollen har endret seg mye i de senere årene og i dag er kravene man stiller til godt lederskap med tanke på både egenskaper og ferdigheter forandret. I politiets styringsdokumenter understrekes det at etatens samlede ledelseskompetanse må heves og at det er avgjørende å innarbeide rutiner for lederrekruttering og leder- og ledelsesutvikling. Vi har sett nærmere på hva som kjennetegner driftsenhetsledere og hvilke egenskaper politiledere ser etter i rekrutteringsarbeidet. Vi har brukt kvalitative tilnærminger og undersøkelsen har vært todelt. I første del har vi brukt uformelle intervjuer med politiledere og i andre del har vi foretatt to undersøkelser i et stort politidistrikt for å få kunnskap om hvordan nåværende ledere i et politidistrikt vurderer egenskaper i rekrutteringsarbeid. Et hovedfunn var at det syntes å være mange fellestrekk hos informantene med hensyn til familiebakgrunn, oppvekst, utdanning, arbeidserfaring og utøvelse av lederskapet. Det synes å være en kjønnet ulikhet på hvordan informantene har nådd sine mål på veien fra grunnstilling til lederstilling. Det er ønskelig at kunnskapen fra våre undersøkelser skal kunne bidra til bedre oppfølging og tilrettelegging for politiutdannet personell som ønsker en framtidig lederstilling i politieten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2012
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectRekrutteringen_US
dc.subjectPolitieten_US
dc.subjectLederutviklingen_US
dc.subjectLederkompetanseen_US
dc.titleHvem er politilederen og hvilke egenskaper ser politiet etter i rekrutteringsarbeidet?en_US
dc.title.alternativeWhat are the characteristics of Police leaders and what are the properties sought after by the Police in the recruitment process?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record