Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMelvold, Ulf
dc.contributor.authorSogn, Erik
dc.date.accessioned2012-07-31T14:10:33Z
dc.date.available2012-07-31T14:10:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1225
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er kvalitetssikring av opplæringen på Vg1 Elektrofag. Prosjektets problemstilling er: Hvordan kan lærerne kvalitetssikre elektroutdanningen på Vg1 Elektrofag i henhold til styringsdokumentene og kompetansemålene i faget? Dette prosjektet ser på hva rektorene, lærerne på 4 videregående skoler med elektrofag og egne elever, mener om måter å kvalitetssikre at undervisningen er i henhold til styringsdokumenter og kompetansemålene i læreplanen. Kunnskapsløftet kom i 2006 og Vg1 Elektrofag, fikk praktiske kompetansemål i felles programfag. I dette prosjektet ble det brukt kvalitativt intervju med fire rektorer og fire lærere på fire forskjellige videregående skoler og et spørreskjema til egne elever, med dybdeintervju av elevene i etterkant. Noen skoler bruker elevmedvirkning og egenvurdering i sine klasser, mens noen skoler har lite medvirkning i undervisningen. De fleste skolene bruker læreplanmål fra Vg3 nivå i faget prosjekt til fordypning, (PTF) som det står at man skal gjøre i læreplanen for faget. De fleste skolene ønsker å utplassere elevene på Vg1 Elektrofag, men synes det tar plasser fra Vg2 elevene og derfor gjør de det ikke.. Lærerne og rektorene ønsker at det blir mulig å hospitere på andre skoler og det kan gi mer samarbeid med andre lærere. Lærere, rektorer og elever i egen klasse, kunne tenke seg en felles praktisk/muntlig eksamen med forberedelse. Det kan gi et godt samarbeid med andre lærere og elevene på Vg1 Elektrofag vil stille mer likt når de søker et Vg2 kurs. Teorien er hentet fra Vygotsky, med å ha elevene i den proksimale utviklingssonen og Wadel og Andreassen, med å ha elevene i en flytsone. Når elevene er inne i denne flytsonen er utfordringer og kompetanse tilpasset hverandre. Dysthe ble brukt når det gjelder mappevurdering, i halvårsvurdering og sluttvurdering. Læreren kan kvalitetssikre elektroutdanningen på Vg1 Elektrofag, ved å lage noen gode rutiner for å nå intensjonene i styringsdokumentene og bruke kompetansemålene i læreplanen i sine oppgaveren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2012
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectKvalitetssikringen_US
dc.subjectElektrofagen_US
dc.subjectYrkesfagen_US
dc.titleKvalitetssikring av opplæringen på Vg1 Elektrofagen_US
dc.title.alternativeQuality of education in Vg1 Electronicsen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel