Show simple item record

dc.contributor.authorKostøl, Anne Kristoffersen
dc.contributor.authorMausethagen, Sølvi
dc.date.accessioned2012-03-16T09:04:57Z
dc.date.available2012-03-16T09:04:57Z
dc.date.issued2011-11
dc.identifier.citationKostøl, A K. & Mausethagen, S. (2011). Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap : kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer. Paideia, 1 (2), 38-48en_US
dc.identifier.issn1904-9633
dc.identifier.otherFRIDAID 894574
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1150
dc.description.abstractDenne artikkelen presenterer og diskuterer kontekstuelle forhold i klasserom med henholdsvis store og små kjennetegn på atferdsproblemer. Ut fra en stor undersøkelse ble tre skoler med lite atferdsproblemer og tre skoler med større adferdsproblemer valgt ut for nærmere kvalitative studier. Gjennom klasseromsobservasjon og intervju utforsker vi forskjeller og likheter i undervisningspraksis mellom disse gruppene av skoler. Artikkelen presenterer funn fra analyser og drøfter videre hva som kan betegnes som kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserommene på de seks skolene. Som tidligere forskning også har vist, er klasseledelse og gode relasjoner til elevene viktig for å begrense omfanget av atferdsproblemer. Studien viser imidlertid også at måten undervisningen blir organisert på og hvilke arbeidsmåter som blir valgt påvirker både elevens atferd, motivasjon og arbeidsinnsats. Dette er mindre vektlagt i tidligere forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDafoloen_US
dc.relation.ispartofseriesPaideia;1 (2)
dc.subjectAtferdsproblemeren_US
dc.subjectKlasseromen_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectSkoleren_US
dc.subjectLæringsmiljøeren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.titleRelasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap : kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemeren_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record