• Barn og unge: By, sted og sosio materialitet av Sissel Seim og Oddrun Sæter (red.) 

   Seim, Sissel; Sæter, Oddrun (Book; Book; Peer reviewed, 2018)
   Synopsis Hva er barn og unges vilkår i byen? Hvilke betingelser gir byen for samspillet mellom mennesker og byens rom og steder? Hvilke sosiomaterielle vilkår for deltakelse finnes i institusjoner for barn og unge? Kan ...
  • Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring 

   Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Book; Peer reviewed, 2017)
   Dagens forskningsbibliotek lever ikke opp til stereotypien av støvete, stille rom med hysjende bibliotekarer. Snarere er bibliotekene ofte i forkant av den teknologiske utviklingen. Tenkningen om deres samfunnsoppdrag ...
  • Førti år i forskningens tjeneste. Fremvoksende naturvitenskapelig og medisinsk forskning i A-magasinet og VG i 1966, 1986, 2006 

   Hornmoen, Harald (Sakprosa - skrifter fra prosjektmiljøet Norsk sakprosa; nr. 11, Book; Peer reviewed, 2010)
   Hva kjennetegner journalistiske representasjoner av forskere og forskning i forskjellige perioder fra 1966 til 2006? På hvilke måter har representasjonene endret seg? Denne studien presenterer en sammenliknende kritisk ...
  • Hva gjør at kommunale mellomledere blir værende i stillingene sine? 

   Isaksen, Liv Stangeby (Book, 2018)
   Et av de ultimate målene for ledere og HR-praktikere er å redusere det faktiske gjennomtrekket av ansatte. Hensikten med denne studien var å undersøke hva som gjør at et utvalg kommunale mellomledere blir værende i ...
  • Klassifikasjon og indeksering 

   Ådland, Marit Kristine; Anjer, Jon (Book, 2009)
   Dette materialet er skrevet for studentene til bruk 1. år ved bibliotek- og informasjonsstudiene, Høgskolen i Oslo. Første versjon ble utarbeidet i undervisningsåret 1996/97 i flere deler av Jon Anjer. Etter dette har det ...
  • Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age 

   Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Current Topics in Library and Information Practice;Libraries, Archives and Museums as Democratic Spaces in a Digital Age, Book; Peer reviewed, 2020)
   The research that will be presented in this book documents a seeming paradox: in spite of massive digitalization of our everyday lives, libraries, archives, and museums are heavily used as physical spaces and meeting ...
  • Perspectives on the Public Sector and Social Policy for the 21st Century 

   Koht, Harald; Young, Lawrence (HiO-rapport;, Peer reviewed; Book, 2005)
   This book provides fourteen articles by Norwegian and Latvian social scientists and social workers. Six of the articles discuss matters within public policy and public administration. Themes in these articles include: ...
  • Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism 

   Fonn, Birgitte Kjos; Hornmoen, Harald; Hågvar, Yngve Benestad; Hyde-Clarke, Nathalie (Book; Peer reviewed, 2017)
   Putting a Face on It drøfter hvordan eksponering av individer og subjektive erfaringer i dag kan prege de fleste journalistiske temaer og områder, fra politikk til sport og fra forskningsjournalistikk til reportasjer om ...
  • Religion er Guds fiende. Egentlig og uegentlig eksistens i U2s tekst-musikalske univers 

   Kvalvaag, Robert W. (Kyrkjefag Profil;14, Book; Peer reviewed, 2011)
   Den irske rockegruppa U2 har for lengst skrevet seg inn i populærmusikkens historie som et av rockens viktigste og mest omtalte band. Et sentralt kjennetegn ved U2 er at de opererer i et musikalsk univers som ...
  • Samvær etter omsorgsovertakelse - en undersøkelse av praksis fra fylkesnemnder og lagmannsretter 

   Alvik, Ingunn (OsloMet Skriftserie;Nr. 4, Book; Peer reviewed; Research report; Report, 2021)
   I løpet av de siste årene er Norge gjentatte ganger blitt dømt av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for brudd på retten til familieliv i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8. Per 14. oktober ...
  • Sharing Knowledge, Transforming Societies: The Norhed Programme 2013-2020 

   Krøvel, Roy; Halvorsen, Tor; Orgeret, Kristin (Sharing Knowledge, Transforming Societies: The Norhed Programme 2013-2020;, Book; Peer reviewed, 2019-10-19)
   In June 2016, the Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development (Norhed) hosted a conference on the theme of ‘knowledge for development’ in an attempt to shift the focus of ...
  • What is Digital Journalism Studies? 

   Steensen, Steen; Westlund, Oscar (Book; Peer reviewed, 2020-07-22)
   What is Digital Journalism Studies? delves into the technologies, platforms, and audience relations that constitute digital journalism studies' central objects of study, outlining its principal theories, the research methods ...