• Covid-19 og makroøkonomisk politikk 

   Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (Samfunnsøkonomen;Nr. 3 • 2021 • 135. årgang, Academic article, 2021)
   Vi bruker en ISPK-modell til å analysere effekter av pandemien på norsk økonomi og hvilke implikasjoner dette har for penge- og finanspolitikk. Smitteverntiltak og frykt for smitte har gitt en dramatisk nedgang i potensielt ...
  • Developing shared communicationpractices: A study of BELF in multinationalteam meetings 

   Nielsen, Tone Holt (Journal of English as a Lingua Franca;Volume 9, Issue 1, Academic article, 2020)
   A growing number of Multinational Corporations (MNCs) adopt English as their official corporate language. Research on English used as a business lingua franca (BELF) in such contexts shows how its use is negotiated, ...
  • Endringsstrategier og forpliktelse til endring i offentlig sektor 

   Johnsen, Åge; Abrahamsen, Ina Marie (Academic article, 2021)
   Denne artikkelen utforsker mellomlederes erfaringer med endringsstrategier og forpliktelse til organisasjons- endring i offentlig sektor. Det finnes flere velkjente teorier om hvordan organisasjoner bør lede endringsprosesser ...
  • EPISTEMOLOGIES OF DIGITAL JOURNALISM AND MISINFORMATION 

   Ekström, Mats; Lewis, Seth C.; Westlund, Oscar (Academic article; Peer reviewed, 2019-09)
   Verified, fact-based information is presumed to be an important feature in society, for citizens individually and for democratic governance as a whole. During much the 20th century, legacy news media enjoyed a prominent ...
  • Evaluation, Framing and Power 

   Høydal, Øyunn Syrstad (Scandinavian Journal of Public Administration;Vol 25, No 3/4 (2021), Academic article, 2021)
   The concept of framing implies that policy issues can be viewed from different perspectives. The choice of perspective influences the way societal phenomena are understood and the solutions to the perceived problems, as ...
  • Førti år i forskningens tjeneste 

   Hornmoen, Harald (Academic article; Peer reviewed, 2013)
   Hva kjennetegner journalistiske representasjoner av forskere og forskning i forskjellige perioder fra 1966 til 2006? På hvilken måte har representasjonene endret seg? Denne delen av prosjektet presenterer en sammenliknende ...
  • Førti år i forskningens tjeneste : presentasjon av en studie av forskningsomtale i A-magasinet og VG 

   Hornmoen, Harald (Sakprosa;2 (1), Academic article, 2010)
   Artikkelen presenterer en studie som analyserer artikler om "fremvoksende" medisinsk eller naturvitenskapelig forskning i VG og A-magasinet. Artikler fra 1966, 1986 og 2006 er valgt ut for næranalyse av verbale og visuelle ...
  • Hvorfor kjøper bedrifter forsikring? 

   Nordahl, Helge A. (Magma;18(8), Academic article, 2015-12-15)
   De fleste bedrifter bruker forsikring som en del av sin risikostyring. For mange praktikere er dette en selvfølge, men klassiske teoretiske verk innen finans predikerer det motsatte, nemlig at bedriftene bør overlate ...
  • Litteratursosiologi og estetikk: Jan Mukarovsky revisited 

   Smidt, Jofrid Karner (Sakprosa;3 (2), Academic article, 2011)
   Den litteratursosiologiske forskningen har vært sped og sporadisk i Norge. Det gjelder særlig empiriske undersøkelser av litteraturlesing, resepsjon og litteraturopplevelse. En medvirkende årsak kan være at teoriene ...
  • NAVs tjenesteyting til minoritetsspråklige innbyggere. Når regelverk møter realiteter 

   Buzungu, Hilde Fiva (Kritisk juss;Årgang 48, nr. 1, Academic article, 2022-05-30)
   Artikkelen presenterer analyser av etterlevelsen av NAVs retningslinjer for bestilling og bruk av tolk, basert på data fra 29 NAV-kontorer i perioden 2016–2019. Funnene viser stor variasjon mellom kontorene i hvor ofte ...
  • Online newspaper repositories and Norwegian-Russian media frames of Svalbard 

   Vaagan, Robert Wallace (Academic article, 2013)
   Online newspaper repositories of two leading Norwegian and Russian daily newspapers (Aftenposten and Rossiyskaya gazeta [Российская газета]) offer different media frames of the Arctic group of islands known as Svalbard. ...
  • The Return of the “Humble I”: The Bookseller of Kabul and contemporary norwegian literary journalism 

   Steensen, Steen (Literary Journalism Studies;5(1), Academic article, 2013)
   Åsne Seierstad’s The Bookseller of Kabul prompted controversy in Norway, a controversy that influences the practice of literary journalism in that country to this day
  • Samfunnsoppdrag under press Erfaringer og vurderinger i norske bibliotek under Covid-19 

   Evjen, Sunniva; Colbjørnsen, Terje; Bøyum, Idunn; Tallerås, Kim; Olsen, Heidi Kristin (Nordic Journal of Library and Information Studies;Vol. 2, No. 1, 2021, Academic article, 2021-06-15)
   As the Covid-19 pandemic hit the world and Norway in 2020, libraries were among the institutions that were impacted. The social mission of libraries to stay open and offer services, cultural experiences and reliable ...