Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVinje, Erlend
dc.date.accessioned2012-01-16T14:18:57Z
dc.date.available2012-01-16T14:18:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationVinje, E. (2011). Baseskoler og viktige lærerkompetanser: hva mener lærerne? FORMakademisk, 4 (2), 69-94.en_US
dc.identifier.issnOnline: 1890-9515
dc.identifier.otherFRIDAID 874979
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1024
dc.description.abstractDenne artikkelen presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant lærere i Oslo-skolen høsten 2010. Undersøkelsen tok sikte på å finne lærernes preferanser knyttet til skolearkitektur, samt å finne lærernes oppfattelse av relasjonene mellom skolearkitektur og mulighetene for utøvelse av viktige lærerkompetanser. Undersøkelsen viste at lærere som jobbet ved tradisjonelle klasseromsskoler, i klart større grad enn kollegaene fra baseskoler, oppga at de fysiske rammene ved skolen de jobbet på ga gode forutsetninger for mulighetene for utøvelse av viktige lærerkompetanser. Et klart flertall av lærerne i undersøkelsen ønsket at nye skoleanlegg ble bygget ut fra en tradisjonell modell med et fast klasserom til en fast elevgruppe. Dette var også tilfellet blant de lærerne i utvalget som jobbet i baseskoler. Undersøkelsen er den første som kartlegger relasjonene mellom skolearkitektur, med baseskoler på den ene siden og tradisjonelle skoler på den andre siden, og lærernes oppfattelse av mulighetene for utøvelse av viktige lærerkompetanser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFORMakademisken_US
dc.relation.ispartofseriesFORMakademisk;4 (2)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectBaseskoleren_US
dc.subjectTradisjonelle skoleren_US
dc.subjectÅpne løsningeren_US
dc.subjectKlasseromen_US
dc.subjectLærerkompetanseren_US
dc.subjectPreferanseren_US
dc.titleBaseskoler og viktige lærerkompetanser: hva mener lærerne?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel