Show simple item record

dc.contributor.advisorOttestad, Inger
dc.contributor.authorNitter, Rannveig
dc.date.accessioned2011-12-08T12:04:34Z
dc.date.available2011-12-08T12:04:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1008
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Størsteparten av den voksne befolkningen i Norge har et utilfredsstillende serum 25(OH)D₃ (vitamin D) nivå, særlig om vinteren. Dette gjelder også de som bor sør i landet. Unge friske voksne er en utsatt gruppe til å utvikle utilstrekkelig serum 25(OH)D₃ nivå, da de har et lavere inntak av vitamin D-rike kilder slik som fet fisk, sammenlignet med befolkningen. Hensikt: Hensikten med oppgaven var å få en bedre forståelse av hvilken betydning fet fisk, kosttilskudd med vitamin D, matvarer beriket med vitamin D, soleksponering og årstidsvariasjon har på serum 25(OH)D₃ nivå hos en gruppe unge, friske voksne personer. Utvalg, design og metode: Serum 25(OH)D₃ ble målt hos 31 friske voksne (20 til 47 år) som deltok i intervensjonsstudien ”Omega-3 og helseeffekter”. Deltakerne møtte til tre blodprøvevisitter; i september 2009 (visitt 1), i desember 2009 (visitt 2) og i februar/mars 2010 (visitt 3). Mellom visitt 1 og 2 (11 uker) var deltakerne inkludert i en intervensjonsstudie hvor fisk, annen sjømat og kosttilskudd ikke var inkludert i kostholdet. Etter intervensjonsstudien (mellom visitt 2 og 3) gikk deltakerne tilbake til sitt vanlige kosthold og de ble oppfordret til å inkludere fet fisk og kosttilskudd med vitamin D. Seks av deltakerne møtte til ytterligere to visitter; i september (visitt 4) og i desember 2010 (visitt 5), og disse utgjør en pilotstudie med totalt fem blodprøvevisitter (visitt 1– visitt 5). Kostdata ble innhentet ved bruk av kostspørreskjema, Smart Diet® og prekodet 7-dagers kostdagbok. Bruk av solarium og opphold i solrikt strøk ble registrert ved bruk av et enkelt spørreskjema. Resultater: Median serum 25(OH)D₃ nivå var 63 nmol/l (54-72 nmol/l) ved studiestart, og 23 % av deltakere hadde under akseptabelt vitamin D nivå (<50 nmol/l). Nivået var signifikant redusert til 36 nmol/l (29-49 nmol/l) i desember (P<0,001), hvor 16 % av deltakerne ble karakterisert med vitamin D-mangel (<25 nmol/l). Median serum 25(OH)D₃ nivå var økt til 61 nmol/l (48-76 nmol/l) i februar/mars, hvor 29 % deltakere hadde under akseptabelt nivå av vitamin D. Vi finner at de viktigste kildene til vitamin D i intervensjonsperioden (hvor fisk, sjømat og kosttilskudd fjernes fra kostholdet) er smør/margarin/olje (45 %) og egg (37 %), og gjennomsnittlig inntak av vitamin D var lik 2,1 µg/dag. Tre måneder etter avsluttet intervensjonsstudie er inntaket av fet fisk, berikede matvarer og kosttilskudd på tilnærmet samme nivå som før de ble inkludert i studien. Samtidig finner vi et signifikant høyere serum 25(OH)D₃ nivå hos deltakere med et moderat inntak av fet fisk sammenlignet med deltakere med et høyt inntak av fet fisk (P=0,05), men ingen signifikant forskjell i serum 25(OH)D₃ nivå verken mellom deltakere som bruker kosttilskudd og deltakere som ikke bruker kosttilskudd (P=0,6) eller i serum 25(OH)D₃ nivå mellom deltakere som hadde et høyt (≥7.5 ug/d) vs et lavt (<7.5 ug/d) inntak av vitamin D (P=0,9). Eksponering av sol viste signifikant forskjell i serum 25(OH)D₃ nivå både i desember (uten fisk og kosttilskudd) (P=0,002) og i februar/mars (med fisk og kosttilskudd) mellom de som hadde solt seg og de som ikke hadde solt seg (P<0,001). Pilotstudien viste at deltakerne hadde et høyere serum 25(OH)D₃ nivå i september enn i desember, og at serum 25(OH)D₃ nivå var lavere i september og desember 2009 enn ved samme tidspunkter i 2010. Konklusjon: Denne studien viser at median serum 25(OH)D₃ nivå hos en gruppe friske, voksne personer er innenfor akseptabelt nivå, men at ca en fjerdedel hadde et utilstrekkelig serum 25(OH)D₃ nivå. Når fisk og kosttilskudd fjernes fra kostholdet i 11 uker, så reduseres serum 25(OH)D₃ nivå signifikant, og 16 % av deltakerne utviklet vitamin D-mangel. Uten fet fisk og kosttilskudd i kostholdet, finner vi at smør/margarin/olje og egg er de viktigste kildene til vitamin D, men inntak av vitamin D blir lavt i denne perioden, og det er ikke tilstrekkelig til å opprettholde et akseptabelt serum 25(OH)D₃ nivå 11 uker senere. De som solte seg i denne perioden hadde imidlertid akseptabelt nivå, tross lavt inntak. Serum 25(OH)D₃ nivå var ikke signifikant forskjellig mellom studiestart og 3 måneder etter intervensjonsstudien, og deltakerne gikk tilbake til sitt opprinnelige kosthold 3 måneder etter intervensjonsstudien.. Vi fant ingen signifikant sammenheng mellom serum 25(OH)D₃ nivå og inntak av fet fisk og/eller kosttilskudd med vitamin D, men at soleksponering er en viktig kilde til å opprettholde serum 25(OH)D₃ nivået. Studien mangler imidlertid en kontrollgruppe og deltakerantallet er lavt. Resultatene bør derfor tolkes med forsiktighet. Pilotstudien viser årstidsvariasjon med lavere serum 25(OH)D₃ nivå i desember enn i september. Nivået i september kan se ut til å være avgjørende for nivået desember, og det ser ut til at reduksjonen er mer påvirket av fravær av sol, enn av fraværet av fisk og kosttilskudden_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2011
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811en_US
dc.subjectKostholden_US
dc.subjectOmega-3en_US
dc.subjectD-vitaminen_US
dc.subjectFolkehelseen_US
dc.subjectKosttilskudden_US
dc.subjectFiskeoljeen_US
dc.subjectHelseeffekteren_US
dc.titleBetydningen av gode kilder til vitamin D hos unge, friske voksneen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record