• Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Ingelsrud, Mari Holm (Søkelys på arbeidslivet;35(1-2), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Bemanningsbransjen er en omdiskutert del av arbeidslivet i Norge. Avhengig av hvordan man opplever sin maktposisjon på arbeidsmarkedet, livsfase, kompetanse og andre personlige forhold, kan arbeidstakere ha ulik motivasjon ...
  • Civil Aviation in an Age of De-Regulation – Social Risks and Benefits. 

   Golden, Darragh; Underthun, Anders (AFI Rapport 2016:09, rapport, 2016)
   The objective of this report is to assess important developments in the global aviation industry and how this affects civil aviation in Norway and Europe. The report is based on an academic literature review and other ...
  • Faglig skjønn under press. Fire casestudier og en sammenfatning 

   Kuldova, Tereza Østbø; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Falkum, Eivind; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea (AFI Rapport;2020:06, Research report, 2020-09)
   Denne rapporten presenterer funn og analyser fra fire casestudier om medbestemmelse, ledelse, styringsmekanismer og bruken av faglig skjønn. De fire casene omfatter helseforetak, politiet, universitets- og høgskolesektoren ...
  • Framtida til norsk luftfart 

   Underthun, Anders; Bergene, Ann Cecilie (AFI Rapport 2014:11, rapport, 2014)
   Denne rapporten tar for seg problemstillinger som kan knyttes til norsk luftfarts framtid i en liberalisert og globalisert luftfartsvirkelighet. Blant viktige spørsmål som diskuteres er hvordan betingelsene for norsk ...
  • Helsefremmende ledelse - en kvalitativ studie av hvordan ledere i kriminalomsorgen tilrettelegger for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. 

   Hansen, Camilla; Niva, Eva F. (Master thesis, 2020)
   In this master thesis we wanted to explore health promoting leadership and how governors in the Correctional Services facilitate physical activity among the employees. We have studied what promotes and inhibits the room ...
  • Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Grimsmo, Asbjørn; Ingelsrud, Mari Holm (AFI FoU-resultat 2016:08, rapport, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer to års arbeid med å forstå bemanningsbransjen i lys av det utfordrende begrepet “bærekraftig fleksibilitet”. Vi har brukt en blanding av kvalitative intervjuer med ansatte i bransjen, og en ...
  • Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid 

   Ingelsrud, Mari Holm; Hansen, Per Bonde; Underthun, Anders (AFI Rapport;2020:08, Research report, 2020-11)
   Hvilke konsekvenser har atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid på virksomhetsnivå? Denne rapporten tilnærmer seg dette spørsmålet ved å se på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ...
  • En kontrollert framtid? 

   Grimsmo, Asbjørn; Underthun, Anders; Fossen, Øystein (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
   Målet i det prosjektet dette er en rapport fra, har vært å etablere en faglig dokumentert, felles virkelighetsoppfatning og forståelse for hva som bør gjøres av endringer og utviklingstiltak angående arbeidsforhold og ...
  • En kontrollert framtid? 

   Grimsmo, Asbjørn; Underthun, Anders; Fossen, Øystein (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
   Målet i det prosjektet dette er en rapport fra, har vært å etablere en faglig dokumentert, felles virkelighetsoppfatning og forståelse for hva som bør gjøres av endringer og utviklingstiltak angående arbeidsforhold og ...
  • Kulturtilpasset helseledelse i norske kommuner 

   Kramler, Tatjana (Master thesis, 2021)
   The purpose of this study was to investigate challenges that health leaders in Norwegian municipalities face in meeting employees with a different linguistic and cultural background. The thesis focuses on factors that ...
  • Liminality at Work in Norwegian Hotels 

   Underthun, Anders; Jordhus-Lier, David Christoffer (Tourism Geographies;Volume 20, 2018 - Issue 1: Tourism's Labour Geographie, Journal article; Peer reviewed, 2017-04-18)
   Hotels are spaces of temporary accommodation, but they are also important temporary spaces for an increasingly mobile and segmented workforce with different backgrounds and motives. In this paper we wish to address the ...
  • Lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart: En kartlegging 

   Underthun, Anders; Ingelsrud, Mari Holm (AFI Rapport;07/2019, Research report, 2019-12)
   Rapporten er en kartlegging av lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart. Med norsk luftfart menes i denne sammenhengen yrkesgrupper som inngår i kommersiell passasjertrafikk, og inkluderer piloter, kabinansatte, flyteknikere, ...
  • Motivation, Migration and Non-standard Employment: A Survey Among Temporary Agency Workers 

   Underthun, Anders; Aasland, Aadne (Nordic Journal of Working Life Studies;Volume 8, Number S4, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-11-27)
   Research suggests that migrants have a greater tendency to end up in nonstandard employment arrangements than native citizens do, but less attention has been paid to motivational differences within and between migrant ...
  • Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon 

   Underthun, Anders; Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 35, nr. 3-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-04)
   I denne artikkelen undersøker vi om regionale innovasjonsnettverksorganisasjoner (RINOer) bidrar til bedre kunnskapstilgang og innovasjon. Hvilke organiserte aktiviteter eller funksjoner i RINOen er i så fall relevante? ...
  • Nye regler for midlertidige ansettelser i staten. En effektevaluering 

   Underthun, Anders; Ingelsrud, Mari Holm; Steen, Arild H. (AFI Rapport;03/2019, Research report, 2019-05)
   Denne rapporten er en evaluering av lovendringer knyttet til midlertidige ansettelser i staten som følger av overgangen fra tjenestemannsloven til statsansatteloven i 2017. Rapporten baserer seg på dokumentstudier, survey ...
  • On-site workplace survey and internet-based quastionnaire for hotel workers in Oslo and Akershus 

   David Jordhus-Lier; Hege Hellvik; Julia Loge; Underthun, Anders (NIBR-notat 2011:106, Notat, 2011)
   Last ned gratis This working paper presents field observations and methodological reflections from an on-site workplace survey and internet-based questionnaire for hotel-workers in Oslo and Akershus. The paper discusses ...
  • Organizing capacities and union priorities in the hotel sector in Oslo, Dublin, and Toronto 

   Bergene, Ann Cecilie; Jordhus-Lier, David Christoffer; Underthun, Anders (Nordic Journal of Working Life Studies;4(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   In this article, we draw international comparisons between industrial relations regimes in the hotel sector and compare relevant trade union experiences in the selected metropolitan areas of Oslo, Dublin, and Toronto. ...
  • Partssamarbeidets kompetanseeffekter 

   Underthun, Anders; Drange, Ida; Borg, Elin (AFI Rapport 2017:03, rapport, 2017)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus vurderer i denne rapporten Forbundet for Ledelse og Teknikks (FLT) tariffestede støtteordning til etter- og videreutdanning (opprettet av FLT og NHO i ...
  • Precarity in Nordic working life? 

   Ingelsrud, Mari Holm; Warring, Niels; Gleerup, Janne; Hansen, Per Bonde; Jakobsen, Anders; Underthun, Anders; Weber, Søren Salling (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   This chapter discusses the relevance of the concept of ‘precarity’, understood as work conditioned by a lack of security and predictability, in a Nordic context, and links precariousness to both formal work arrangements ...
  • Regional Development and Climate Change Adaptation: A Study of the Role of Legitimacy 

   Thorstensen, Erik; Forsberg, Ellen-Marie; Underthun, Anders; Danihelka, Pavel; Řeháček, Jakub (Peer reviewed; Journal article; Journal article, 2016)
   This paper presents results from a study of Czech Local Action Groups (LAGs), focusing on gaining knowledge about their internally perceived legitimacy and their potential role in local ...