• Bærekraftige familier - likestilte livsløp 

   Rasmussen, Paal; Klethagen, Pål; Svare, Helge (AFI FoU-resultat, Research report, 2010)
  • Does trust-based management reform enhance employee-driven innovation? Evidence from a Scandinavian capital 

   Svare, Helge; Johnsen, Åge; Wittrock, Christian (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Over the last two decades, public sector trust-based management reform (TBMR) has been on the agenda in Scandinavia. This article analyzes the relationship between such reform and employee-driven innovation (EDI) in schools ...
  • Dynamic capabilities and network benefits 

   Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The number of publicly funded initiatives to establish or strengthen networks and clusters, in order to enhance innovation, has been increasing. The returns of such investments vary, and the aim of this study is to explore ...
  • Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv 

   Egeland, Cathrine; Enehaug, Heidi; Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese; Svare, Helge (AFI Rapport 2008:2, Report, 2008)
   I rapporten beskrives en rekke sider ved arbeidstakeres opplevelse av graviditet, permisjon og retur fra permisjon. Videre studeres mønstre og konsekvenser – både for kvinner og menn på kort og lang sikt - knyttet til ...
  • «Etter 1001 natt…» 

   Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Svare, Helge; Salomon, Robert (AFI Rapport 2014:7, Research report, 2014)
   Dette prosjektets hovedformål er å bygge ny kunnskap om hvordan ledere i industrien gjennom aktiv ledelse kan forlenge karrieren til bedriftens seniormedarbeidere. Hovedproblemstillingen i denne studien er følgende: Hvordan ...
  • Evaluering av «Utsiden inn» Et innovasjonsprosjekt med bruk av tjenestedesign i form av «den triple diamant» ved fem NAV-kontor 

   Svare, Helge; Lindseth Bygdås, Arne (AFI-rapport;2021:05, Report, 2021-09-17)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2020 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere innovasjonsprosjektet «Utsiden inn» som startet opp i januar 2020 og omfattet fem NAV-kontor. Evalueringen har foregått ...
  • Field-configuring events and action research:A case study from Sparta 

   Svare, Helge; Vathakou, Eugenia (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   FCE theory was developed within neo-institutional theory, the aim of which is to understand how institutions and organisations function and change. In this paper, we match this theory with another theoretical tradition: ...
  • The function of ability, benevolence, and integrity-based trust in innovation networks 

   Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen; Möllering, Guido (Industry and Innovation;Published online: 20 Jun 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-20)
   This study contributes to the understanding of how trust based on perceived ability, benevolence, and integrity functions in networks. It adopts a mixed-method approach with quantitative and qualitative data from five ...
  • Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (AFI Rapport 2011:1, Research report, 2011)
   Hvordan kan man på en enkel måte utvikle ansattes mestring i arbeidet? Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra prosjektet Refleksjon, handling og mestring, som er et FoU-prosjekt gjennomført av forskere fra ...
  • Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (AFI Rapport 2011:1, Research report, 2011)
   Hvordan kan man på en enkel måte utvikle ansattes mestring i arbeidet? Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra prosjektet Refleksjon, handling og mestring, som er et FoU-prosjekt gjennomført av forskere fra ...
  • Individuell versus nettverksbasert kompetansemegling 

   Gausdal, Anne; Svare, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I artikkelen beskrives elementene i en ny generasjon nettverksbasert kompetansemegling. Spørsmålene som stilles, er følgende: Hvordan har kompetansemegling utviklet seg til nå? Hvordan foregår nettverksbasert kompetansemegling, ...
  • Kunnskapsdeling i travelhetens tid 

   Enehaug, Heidi; Svare, Helge; Klethagen, Pål; Anderson-Glenna, Mary; Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Fatnes, Anne Marie (AFI Rapport 2015:10, Research report, 2015)
   Vi har i dette prosjektet undersøkt vilkårene for og bruken av ulike former for kunnskapsdeling i kunnskapsbedrifter. En bærende hypotese i prosjektet er at det er en sammenheng mellom kunnskapsdeling og læring og det ...
  • Learning systems and learning paths in sustainability transitions 

   Svare, Helge; Gjefsen, Mads Dahl; Boer, Alanya; Kok, Kristiaan P. W. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Scholars have stressed the need to better understand the role of learning in sustainability transitions. Even though progress has been made, there is a call for more research, both in the form of large-scale empirical ...
  • Likestilling og livskvalitet 2007 

   Holter, Øystein Gullvåg; Svare, Helge; Egeland, Cathrine (AFI Rapport 2008:1, Report, 2008)
  • Mestring i arbeidet 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (AFI FoU-resultat 2011, Report, 2011)
   Hva er mestring. Hvordan skape økt mestring på arbeidsplassen. Hva er en mestringsgruppe. Hvordan Steen, Arild Henrikte en mestringsgruppe. Hvordan forløper et mestringsmøte. Sammenhengen mellom mestring og helse. Individuell ...
  • Mestring i arbeidet 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (AFI FoU-resultat 2011, Research report, 2011)
   Hva er mestring. Hvordan skape økt mestring på arbeidsplassen. Hva er en mestringsgruppe. Hvordan Steen, Arild Henrikte en mestringsgruppe. Hvordan forløper et mestringsmøte. Sammenhengen mellom mestring og helse. Individuell ...
  • Nettverksorganisasjoners betydning for kunnskapstilgang og innovasjon 

   Underthun, Anders; Svare, Helge; Gausdal, Anne Haugen (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 35, nr. 3-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-04)
   I denne artikkelen undersøker vi om regionale innovasjonsnettverksorganisasjoner (RINOer) bidrar til bedre kunnskapstilgang og innovasjon. Hvilke organiserte aktiviteter eller funksjoner i RINOen er i så fall relevante? ...
  • Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne – på ordinær måte 

   Skarpaas, Ingebjørg; Svare, Helge (AFI Rapport 2014:9, Research report, 2014)
   Denne rapporten belyser Delmål 2 i IA-avtalen fra en hittil underforsket vinkel: Den tar for seg rekruttering til arbeidslivet av personer med nedsatt funksjonsevne via vanlige kanaler. Fire virksomheter organisert i ...
  • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn som dialogorganisasjon 

   Svare, Helge (AFI Rapport 2011:2, Research report, 2011)
   I februar 2010 ble det inngått en avtale mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (heretter STL) og Arbeidsforskningsinstituttet om å gjennomføre et prosjekt med fokus på STL som dialogorganisasjon. Prosjektet ...
  • Significance of Monitoring and Control for Employees’ Felt Trust, Motivation, and Mastery 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Svare, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of the current study is to investigate the importance of monitoring and employee control for employees’ felt trust, as well as felt trust as a mediating variable between monitoring and control, intrinsic motivation ...