• Digitalisering i norsk finansbransje 

   Strønen, Fred H.; Holtar Rønning, Vilde; Breunig, Karl Joachim (Magma;Nr: 4, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Digitalisering og dereguleringer har ført til et stort innovasjonspress i finanssektoren. Nye aktører har kommet til, og eksisterende selskaper prøver å finne nye kilder til konkurransefortrinn. Vi har tatt for oss markedet ...
  • Dynamic Capabilities and Innovation Capabilities: The Case of the ‘Innovation Clinic’ 

   Strønen, Fred H.; Hoholm, Thomas; Kvaerner, Kari Jorunn; Støme, Linn Nathalie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In this explorative study, we investigate the relationship between dynamic capabilities and innovation capabilities. Dynamic capabilities are at the core of strategic management in terms of how firms can ensure adaptation ...
  • Hvordan ledes fageksperter? En studie av dimensjoner ved strategi, organisering og ledelse i profesjonelle tjenestebedrifter 

   Strønen, Fred H.; Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (Magma;Nr: 2-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-02)
   I kunnskapssamfunnet har vi behov for å løse stadig mer avanse1te utfordringer som krever at de beste ekspertene bidrar. Profesjonelle tjenestebedrifter, slik som advokat-, revisjons- og konsulentvirksomheter, er en kontekst ...
  • Innovation capabilities in banking: The case of Norwegian mobile payment 

   Strønen, Fred H.; Rønning, Vilde Holtar; Breunig, Karl Joachim (Proceedings of the European conference on knowledge management;20th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2019), Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The purpose of this empirical study is to identify why some firms have more innovation success than others when faced with disruptive changes caused by digitalization. The financial industry has already experienced the ...
  • Strategiutvikling gjennom strategisk planlegging eller logisk inkrementalisme? En studie av strategiprosesser i norske bedrifter 

   Aleksandersen, Siri Solvang; Fossdal, Maren (Master thesis, 2014)
   Strategiprosessen er en kompleks prosess, og i mange tiår har man forsøkt å skape normative teorier om hvordan strategiprosessen foregår og hvordan den bør foregå. En av de tradisjonelle teoriretningene for strategiprosesser ...
  • Sustainable Business in Norway: The Firm or the Industry Effect? 

   Qureshi, Muhammad Azeem; Strønen, Fred H.; Tyseng, Marius; Urdal, Marius (Sustainability;Volume 12 Issue 8, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-17)
   Explaining sources of profitability has been a major research stream in corporate finance and strategic management literature for decades. However, we have limited understanding of the sources of variations in firm profitability, ...