• Digitalisering i norsk finansbransje 

   Strønen, Fred H.; Holtar Rønning, Vilde; Breunig, Karl Joachim (Magma;Nr: 4, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Digitalisering og dereguleringer har ført til et stort innovasjonspress i finanssektoren. Nye aktører har kommet til, og eksisterende selskaper prøver å finne nye kilder til konkurransefortrinn. Vi har tatt for oss markedet ...
  • Digitalization of Knowledge Development in the Media Industry 

   Strønen, Fred H.; Breunig, Karl Joachim; Ellingsen, Ross; Vikingstad, Tor-Arne (Proceedings of the European Conference on Knowledge Management;Vol. 23 No. 2 (2022): Proceedings of the 23rd European Conference on Knowledge Management, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Disruption in the global media and publishing industry is prevalent due to digitalization and new business models. The Scandinavian media market have already for a decade experienced disruptive technology and digital ...
  • Dynamic Capabilities and Innovation Capabilities: The Case of the ‘Innovation Clinic’ 

   Strønen, Fred H.; Hoholm, Thomas; Kvaerner, Kari Jorunn; Støme, Linn Nathalie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In this explorative study, we investigate the relationship between dynamic capabilities and innovation capabilities. Dynamic capabilities are at the core of strategic management in terms of how firms can ensure adaptation ...
  • Fra intuisjon til teknologi : analyseverktøys rolle i organisatoriske læringsprosesser. En casestudie om digital eksplorering i et mediekonsern 

   Ellingsen, Ellingsen, Ross Alexander; Vikingstad, Tor-Arne (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven tar for seg bruk av forretningsanalytiske verktøy og deres rolle i lys av tradisjonelle modeller for organisatoriske læringsprosesser, som presentert av Crossan, Lane og White (1999). På bakgrunn av ...
  • Hvordan ledes fageksperter? En studie av dimensjoner ved strategi, organisering og ledelse i profesjonelle tjenestebedrifter 

   Strønen, Fred H.; Breunig, Karl Joachim; Skjølsvik, Tale (Magma;Nr: 2-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-02)
   I kunnskapssamfunnet har vi behov for å løse stadig mer avanse1te utfordringer som krever at de beste ekspertene bidrar. Profesjonelle tjenestebedrifter, slik som advokat-, revisjons- og konsulentvirksomheter, er en kontekst ...
  • Innovation capabilities in banking: The case of Norwegian mobile payment 

   Strønen, Fred H.; Rønning, Vilde Holtar; Breunig, Karl Joachim (Proceedings of the European conference on knowledge management;20th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2019), Conference object, 2019)
   The purpose of this empirical study is to identify why some firms have more innovation success than others when faced with disruptive changes caused by digitalization. The financial industry has already experienced the ...
  • Strategiutvikling gjennom strategisk planlegging eller logisk inkrementalisme? En studie av strategiprosesser i norske bedrifter 

   Aleksandersen, Siri Solvang; Fossdal, Maren (Master thesis, 2014)
   Strategiprosessen er en kompleks prosess, og i mange tiår har man forsøkt å skape normative teorier om hvordan strategiprosessen foregår og hvordan den bør foregå. En av de tradisjonelle teoriretningene for strategiprosesser ...
  • Sustainable Business in Norway: The Firm or the Industry Effect? 

   Qureshi, Muhammad Azeem; Strønen, Fred H.; Tyseng, Marius; Urdal, Marius (Sustainability;Volume 12 Issue 8, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-17)
   Explaining sources of profitability has been a major research stream in corporate finance and strategic management literature for decades. However, we have limited understanding of the sources of variations in firm profitability, ...