• Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling 

   Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Bossy, Dagmara (Tidsskrift for kjønnsforskning;38(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I forskning kategoriseres uønsket beføling som regel enten som seksuell trakassering eller seksuell vold. I denne artikkelen analyserer vi derimot uønsket beføling som et distinkt fenomen. Målet med artikkelen er å utvikle ...
  • Avvikende handlinger – avvikende personligheter? - En diskursanalyse av medias fremstilling av overgriper i Alvdal- og Vågå-saken 

   Hilde Dale, Stormyr (Master thesis, 2015)
   I den grad de fleste av oss hører om seksuelle overgrep, vil det ofte være i form av overgrepssaker som kommer frem i mediene. Mediene har på denne måten stor definisjonsmakt når det kommer til hvordan vi skal føle og ...
  • Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2 

   Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 9/12, Report, 2012)
   Denne evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Politidirektoratet, og publiseres som delrapport 2 av Barnehusevalueringen 2012 – den første evalueringen av barnehusenes virksomhet siden de ble etablert. I rapporten belyser ...
  • Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2 

   Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 9/12, Report, 2012)
   This report presents findings from the first evaluation of the Norwegian equivalent to children’s advocacy centers: Statens barnehus. The evaluation was carried out on behalf of the Police Directorate. A second report from ...
  • Boforhold blant barnefamilier med lav inntekt 

   Turner, Lena Magnusson; Stefansen, Kari (NOVA Notat 1/12, Notat, 2012)
   Part I of this working paper presents research on children in low income families and housing. The chapters 2–4 draw primarily on Norwegian research and address the following questions: What is the prevalence of low income ...
  • Boforhold blant barnefamilier med lav inntekt 

   Turner, Lena Magnusson; Stefansen, Kari (NOVA Notat 1/12, Notat, 2012)
   Temaet for dette notatet er boforhold blant barn i lavinntektsfamilier. Boforhold omfatter både den konkrete boligen og nærmiljøets kvalitet. Notatet består av to deler. Del I tar utgangspunkt i foreliggende forskning og ...
  • The continued importance of family sport culture for sport participation during the teenage years 

   Strandbu, Åse; Bakken, Anders; Stefansen, Kari (Sport, Education and Society;volume 25, issue 8, Peer reviewed; Journal article, 2019-10-12)
   Growing up in a family with an affinity for sports increases the likelihood of participating in club-organised sports. Few studies to date have addressed whether the importance of family sport culture is stable or changes ...
  • Distinguishing Types of Sexual Assault Among Young People: A Latent Class Analysis Approach 

   Frøyland, Lars Roar; Stefansen, Kari; Andersen, Patrick Lie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Scientific evidence on the incident-specific characteristics of sexual assault during youth is limited. Using latent class analysis, this article contributes to this research agenda by (1) developing a typology of sexual ...
  • An Eliasian analysis of students’ views on guidelines against sexual harassment and abuse in sport 

   Solstad, Gerd Marie; Stefansen, Kari; Åse, Strandbu (International Review for the Sociology of Sport;, Peer reviewed; Journal article, 2021-11-29)
   This article explores an important measure in current prevention policies in sport: guidelines against sexual harassment and abuse. Because little is known about how people involved in sport understand and relate to such ...
  • "En god forberedelse til å bli fosterforeldre": Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE 

   Stefansen, Kari; Hansen, Thomas (NOVA Rapport;2014:03, Research report, 2014-01)
   På oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har NOVA gjennomført en evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE (Parenting Resources for Information, Development and Education). Programmet retter seg mot ...
  • Evaluering av Statens barnehus 2021 

   Bakketeig, Elisiv; Stefansen, Kari; Andersen, Lotte Cathrin; Gundersen, Tonje (NOVA-rapport;12: 21, Report, 2021)
   Rapporten presenterer resultatene fra den andre nasjonale evalueringen av barnehusene og gir anbefalinger for videreutvikling av tilbudet. I 2021 er hovedbildet at barnehusene fremstår som et viktig, høykompetent og godt ...
  • Expressions of commitment and independence: Exploring men's emotional responsibility in heterosexual couple relationships 

   Thagaard, Tove; Stefansen, Kari (Nordic Journal of Social Research;5, Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This paper examines men’s contributions to the division of emotional labour in heterosexual couple relationships by exploring the dimensions of commitment and independence, and how couples deal with challenges. The study ...
  • Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning 

   Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Ødegård, Guro (Chapter; Peer reviewed, 2021-11-18)
   This chapter investigates how young people’s “projects of the self” – their self-presentations and orientations towards the future – are shaped by economic, cultural and relational capital, as well as place. What does ...
  • Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning 

   Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Ødegård, Guro (Chapter; Peer reviewed, 2021-11-18)
   This chapter investigates how young people’s “projects of the self” – their self-presentations and orientations towards the future – are shaped by economic, cultural and relational capital, as well as place. What does ...
  • Foreldreskap i småbarnsfamilien 

   Stefansen, Kari (NOVA Rapport 24/11, Report, 2011)
   Denne avhandlingen handler om foreldreskap, klassekultur og sosial reproduksjon avgrenset til to klassekontekster – «middelklassen» og «arbeiderklassen». Det empiriske grunnlaget er kvalitative intervjuer med småbarnsforeldre. ...
  • Foreldreskap i småbarnsfamilien 

   Stefansen, Kari (NOVA Rapport 24/11, Report, 2011)
   This thesis explores the relationship between the social institution of parenthood and social class. The aim is to contribute to the evolving international field of qualitative research on this topic, more specifically to ...
  • Forhandlinger om verdighet blant kvinner utsatt for partnervold 

   Andersen, Lotte Cathrin; Stefansen, Kari (Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge;, Chapter; Peer reviewed, 2020-06-10)
   Drawing on qualitative interviews, this chapter explores how women who have lived with an abusive male partner talk about themselves in relation to the violence they have experienced. Rather than portraying themselves ...
  • Fotball som kjønnet mulighetsrom. Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt? 

   Persson, Marlene; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (Tidsskrift for kjønnsforskning;Årgang 44, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-12)
   Denne artikkelen handler om idrett og kjønn. Vi tar utgangspunkt i fotball – som i dag er den mest populære idretten blant både jenter og gutter, samtidig som den er tydelig kjønnet på elitenivå. Kvinnefotball framstilles ...
  • Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet 

   Smette, Ingrid; Bredal, Anja; Stefansen, Kari (Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak;, Chapter; Peer reviewed, 2019-08-08)
   I kapitlet belyser vi hvilke roller sivilsamfunnet har hatt i framveksten av «voldsfeltet» fra midten av 1970-tallet og fram til i dag. Mens kamprollen var utpreget i starten, ser vi i dag et tett samarbeid mellom ...
  • Incapacitated sexual assault among youths: beyond the perpetrator tactics framework 

   Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar; Øverlien, Carolina (Journal of Youth Studies;, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-23)
   The issue of incapacitated sexual assault (ISA) among youths has received increased attention among researchers. Still our understanding of the phenomenon is so far limited. Most research to date departs from an underlying ...