• «Desken var avisens hjerte som aldri lukket et øye» Historier om deskens rolle og posisjon i et utvalg norske aviser 

   Hansen, Per Bonde; Rudningen, Gudrun (Mediehistorisk tidsskrift;Nr. 35, 2021, årgang 18, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Organiseringen og formaliseringen av presentasjonsarbeidet i norske aviser i form av desker, og hvordan dette har endret seg over tid, er forholdsvis lite studert i pressehistorien. Tema for denne artikkelen er deskens ...
  • Fra framtidsforestilling til fingerferdighet: Å bli «digital først» i en norsk nyhetsredaksjon 

   Rudningen, Gudrun (Norsk Antropologisk Tidsskrift;Årgang 33, nr. 2-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-08-10)
   Med utgangspunkt i en overordnet teknologisk strategi i en norsk nyhetsorganisasjon kalt «digital først», viser denne artikkelen hvordan digital teknologi påvirket ferdigheter, relasjoner og perspektiver i avisredaksjonen ...
  • Følgeforskning av Den gode studentopplevelsen (EVA-DGS) 

   Hermansen, Hege; Landsverk Hagen, Aina; Hatlevik, Ove; Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Rudningen, Gudrun; Wiers- Jenssen, Jannecke (Delrapport;1, Report, 2022)
   Dette er første delrapport i følgeforskningsarbeidet tilknyttet Den gode studentopplevelsen (DGS) ved OsloMet – storbyuniversitetet. Følgeforskningsprosjektet er initiert av programkontoret, behandlet i FoU-utvalget og ...
  • Studentmedvirkning i DGS Følgeforskning av Den gode studentopplevelsen (DGS) 

   Omland, Maren; Rudningen, Gudrun; Hermansen, Hege; Simmersholm Mathisen, Maiken Andrea; Mangen, Lisbeth Regine; Ali, Hasan; Bernhoft, Ingerid; Grav, Berit Andrea (Delrapport;4, Report, 2023)
   Innledning: Til leseren Den gode studentopplevelsen (DGS) representerer en betydelig satsning på utdanningskvalitet ved OsloMet og kjennetegnes av at studentmedvirkning er en integrert del av programdesignet. For det første ...