• Et arbeidstilsyn i endring 

   Wathne, Christin Thea; Nordrik, Bitten; Fossen, Øystein; Enehaug, Heidi; Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari Holm (AFI Rapport 2017:06, Report, 2017)
   Det overordnede formålet med denne evalueringen er å vurdere hvorvidt forbedringsarbeidet som Arbeids­tilsynet har gjennomført de siste årene er på rett vei. Evalueringsrapporten skal brukes i det videre arbeidet med å øke ...
  • Hva skal vi med faktaundersøkelser? 

   Nordrik, Bitten; Kuldova, Tereza Østbø (AFI FoU-resultat;2021:02, Working paper, 2021)
   Flere forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har lenge vært interessert i spørsmål om arbeidsmiljø, kritiske ytringer, konflikt og konflikthåndtering. I 2019 ønsket forskerne å se nærmere på ...
  • Måling og styring av arbeidstid – Medbestemmelsesbarometeret 2021 

   Falkum, Eivind; Nordrik, Bitten; Wathne, Christin Thea; Drange, Ida; Hansen, Per Bonde; Dahl, Elin Moen; Kuldova, Tereza Østbø; Underthun, Anders (AFI Rapport;2022:01, Report, 2022-02-15)
   Medbestemmelsesbarometeret gjennomføres som representativ spørreundersøkelse i partallsår, og som kvalitative case-studier i oddetallsår. I 2021 har vi gjort case-studier med medlemmer i de fem fagforbundene som er med i ...
  • Medbestemmelse, konflikt og integritet 

   Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten (AFI FoU-resultat 2018:07, Report, 2018)
   I dette notatet ser vi, med utgangspunkt i Medbestemmelsesbarometeret og annen forsknings­basert kunnskap, nærmere på tre arbeidslivsforhold av betydning for virksom­heters arbeidsmiljø og produktivitet; konflikter, ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2016 

   Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari Holm; Nordrik, Bitten (AFI FoU-resultat 2016:08, Research report, 2016)
   Rapporten formidler resultater og analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2016, som undersøker utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse av ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2017: Arbeidslivsrelasjoner i endring 

   Falkum, Eivind; Nordrik, Bitten; Drange, Ida; Wathne, Christin Thea (AFI FoU-resultat 2017:05, Research report, 2017)
   Dette er den første oppsummerende rapporten som formidler analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2017. I 2018 utgir vi en notatserie som tar for seg spesielle tema i årets undersøkelse. Der går vi dypere inn i tema som ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2019 

   Falkum, Eivind; Hansen, Per Bonde; Ingelsrud, Mari Holm; Wathne, Christin Thea; Nordrik, Bitten; Drange, Ida (AFI FoU-resultat;2019:03, Research report, 2019-04)
   Rapporten formidler resultater og analyser fra Medbestemmelsesbarometeret, som ble gjennomført i 2018. Rapporten presenterer utvikling og endringer i arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning slik vi har målt det på ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2019 

   Falkum, Eivind; Hansen, Per Bonde; Ingelsrud, Mari Holm; Wathne, Christin Thea; Nordrik, Bitten; Drange, Ida (AFI FoU-resultater;2019:03, Research report, 2019-04-10)
   Rapporten presenterer utvikling og endringer i arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning slik vi har målt det på arbeidsplassene og i arbeidslivet. Vi har definert medbestemmelse og medvirkning som egne former for styring ...
  • Mellomledere – innflytelse og forpliktelse i en kommunesammenslåingsprosess 

   Rizvanovic, Indira; Sadriu, Egzon (Master thesis, 2020)
   This study looks at the importance of middle managers in change processes, more specifically, in municipal merging processes. Middle managers are an important group when it comes to implementing changes, but there is ...
  • Norsk Ledelsesbarometer 2019 

   Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten; Falkum, Eivind (AFI Rapport;05/2019, Research report, 2019-10)
   Norsk Ledelsesbarometer undersøker hvordan medlemmene av forbundet Lederne, opplever sin arbeidsplass og sine arbeidsforhold. Undersøkelsen benytter både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling. I rapporten diskuteres ...
  • SAFEs forbundsundersøkelse 2016 

   Nordrik, Bitten; Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari Holm (AFI Rapport 2017:01, Report, 2017)
   Denne rapporten presenterer funn fra SAFEs medlemsundersøkelse og en omfattende case-studie ved Norske Shells anlegg ved Nyhamna utenfor Molde. Utgangspunktet er observasjoner over tid som tyder på at ansattes medbestemmelse ...
  • Workplace investigations, the epistemic power of managerialism and the hollowing out of the Norwegian model of co-determination 

   Kuldova, Tereza Østbø; Nordrik, Bitten (Capital and Class;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Workplace investigations are increasingly being used in Norwegian workplaces in both public and private sectors to investigate allegations of misconduct, harassment, blameworthy conditions, and other breaches of the Norwegian ...