• Læringsmiljø og pedagogisk analyse. 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 19/05, Report, 2005)
   I denne rapporten presenteres det faglige grunnlaget for LP-modellen og evalueringsresultatene fra utprøvingen av modellen i 14 grunnskoler. Evalueringen er gjennomført som et pre-post-design med kontrollgruppe som omfatter ...
  • Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 13/03, Research report, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeidet mellom hjem og skole, og er utarbeidet innenfor evalueringen av Reform 97. Undersøkelsen bygger både på kvantitative og kvalitetive data der skoleledere, lærere og foreldre har vært informanter. ...
  • Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 13/03, Report, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeidet mellom hjem og skole, og er utarbeidet innenfor evalueringen av Reform 97. Undersøkelsen bygger både på kvantitative og kvalitetive data der skoleledere, lærere og foreldre har vært informanter. ...
  • Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 8/00, Report, 2000)
   Undersøkelsen er gjennomført i åtte kommuner i fylkene Nordland og Oppland, der Nordahl leder et utviklingsprosjekt hvor man i løpet av en treårsperiode skal prøve ut et nytt helhetlig system for informasjonsformidling. ...
  • Samarbeid mellom hjem og skole - en kartleggingsundersøkelse 

   Nordahl, Thomas (NOVA Rapport 8/00, Report, 2000)
   Undersøkelsen er gjennomført i åtte kommuner i fylkene Nordland og Oppland, der Nordahl leder et utviklingsprosjekt hvor man i løpet av en treårsperiode skal prøve ut et nytt helhetlig system for informasjonsformidling. ...
  • Det vanskelige samarbeidet 

   Nordahl, Thomas; Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 13/02, Report, 2002)
   I denne rapporten presenteres sluttevalueringen av et utviklingsprosjekt om samarbeidet mellom hjem og skole som Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har drevet. Evalueringen viser at det innenfor prosjektet har vært ...
  • Det vanskelige samarbeidet 

   Nordahl, Thomas; Skilbrei, May-Len (NOVA Rapport 13/02, Research report, 2002)
   I denne rapporten presenteres sluttevalueringen av et utviklingsprosjekt om samarbeidet mellom hjem og skole som Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har drevet. Evalueringen viser at det innenfor prosjektet har vært ...