• Assessment criteria within China's industrial design education 

   Fan, Yun; Zhang, Yang; von Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Xia, Xiang (E&PDE;DS 104: Proceedings of the 22nd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2020), VIA Design, VIA University in Herning, Denmark. 10th -11th September 2020, Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2020)
   This paper discusses how industrial design lecturers in Chinese HE institutions evaluate understand creativity in students' design works in related design courses. First, through literature analysis, this study explores ...
  • Building making scholarship – om utviklingen av making disciplines 

   Nielsen, Liv Merete (FORMakademisk;Årg 11 Nr 1: 10 år med FormAkademisk. Spesialutgave, Journal article; Peer reviewed, 2018-12-31)
   Artikkelen beskriver hvordan forskning innen skapende profesjonsfag har blitt drevet fram av professor Halina Dunin-Woyseth. Med bakgrunn som arkitekt har hun hatt et innsidepespektiv på de utfordringene de skapende ...
  • Bærekraft i profesjonsutdanninger. Gap mellom strategi og programplaner? 

   Berg, Arild; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius; Nielsen, Liv Merete (FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk;Vol 14 Nr. 3 (2021): Utdanning for ny praksis II – teknologi, design og bærekraft på tvers. Temanummer, Peer reviewed; Journal article, 2021-11-28)
   Utdanning er en nøkkel til varige endringer i samfunnet. I denne studien bruker vi teori fra bærekraft og didaktikk for å sette søkelys på utdanning av produktdesignere, lærere og ingeniører ved Fakultet for Teknologi, ...
  • Combining Craft and Digital Tools in Design Education for the General Public 

   Strand, Ingri; Nielsen, Liv Merete (Proceedings of DRS 2018: Catalyst;Vol 7, Chapter; Peer reviewed, 2018)
   The use of information and communication technology (ICT) in the Art and crafts subject in general education in Norway is examined through a survey and qualitative interviews with teachers. Both the survey and the interviews ...
  • Debunking teachers resistant to teaching children to draw a companion to citizenship for the future 

   Nielsen, Liv Merete (Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A;21(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The hegemonic position of verbal text in formal education is in this article questioned. The increasing need for competence related to complex visual communication is seen in relation to the education of youngster to ...
  • Design literacy - from primary education to universit level 

   Digranes, Ingvild; Nielsen, Liv Merete (Proceedings of the Design Research Society International Conference, 2012 Bangkok;Volume 03, Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2012-09-01)
   This paper is based on on-going research into design education at several educational levels. What is said, and what is done? In the DESIGN LITERACY project, we focus on the content of a continuous design education, ...
  • Design literacy for longer lasting products 

   Nielsen, Liv Merete; Brænne, Karen (Studies in Material thinking;9, Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Abstract: In this article, we discuss the design literacy concept from a Nordic educational perspective. Design literacy is used for the expression of competence, where different ways of communicating meaning, function ...
  • Design Literacy in General Education 

   Nielsen, Liv Merete (Design and Technology Education: An International Journal;Vol 22 No 1 (2017), Journal article; Peer reviewed, 2017-05-24)
   I had the pleasure of attending several sessions of the DRS2016 50th anniversary conference in Brighton this summer. Many of them were linked to the conference theme ‘Future-focused thinking’. In reflecting on the theme, ...
  • Designkompetanse i et gjennomgående utdanningsløp 

   Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild (Techne series : Research in sloyd education and crafts science. A;19(1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Designere, beslutningstakere, investorer, brukere og konsumenter har ulike roller i en designprosess. Alle vil på et tidspunkt ta valg som får konsekvenser for en bærekraftig framtid, om det er gjennom byutvikling, kjøp ...
  • Editorial: Design Pedagogy 

   Jones, Derek; Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild; Lotz, Nicole; Noel, Lesley-Ann; Börekcle, Naz A. G. Z. (Proceedings of DRS2020 International Conference;Synergy;Volume 4: Education, Chapter; Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The number of DRS 2020 paper submissions relating to design education reflects the ongoing and active engagement of the design education research community. 2020 will, of course, be remembered for the Covid-19 pandemic and ...
  • Enhancing design literacy for sustainability: Craft-based design for sustainability in lower secondary education in Norway 

   Maus, Ingvill Gjerdrum (OsloMet Avhandling 2020;Nr 12, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2020)
   This PhD thesis consists of three articles and the synopsis of a research project on the enhancement of lower secondary students’ design literacy for sustainability through craft-based design education. This study responds ...
  • Forbruk, miljø og bærekraft i utvalgte norske strategidokumenter om utdanning (2004- 2015) - Utfordringer for Kunst og håndverksfaget 

   Melkild, Nora J. B. (Master thesis, 2016)
   Denne masteravhandlingen tar for seg tematikken miljø og bærekraft i faget Kunst og håndverk. For å undersøke denne tematikken har jeg valgt å undersøke ni utvalgte strategidokumenter om utdanning innenfor ulike fagfelt. ...
  • Formgivingsfag i videregående opplæring - Holdninger, Informasjon og Utfordringer 

   Køteles, Laila E. (Master thesis, 2014)
   I denne masteroppgaven rettes fokuset mot å avdekke mulige årsaker til nedgang av søkere til Studiespesialisering med formgivingsfag i videregående opplæring. Innføringen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet i 2006 gav ...
  • Håndskrift i skolen. Refleksjoner om håndskrift i utvalgte strategidokumenter utgitt av Kunnskapsdepartementet 2007 - 2016 

   Madsen, Ailin (Master thesis, 2017)
   Denne masteravhandlingen tar for seg temaet håndskrift i skolen. For å undersøke dette temaet har jeg valgt å utføre kvalitativ dokumentanalyse av tre strategiplaner. Dette har jeg valgt for å undersøke hvilken prioritering ...
  • Hvorfor elever mangler kompetente lærere i Kunst og håndverk 

   Nielsen, Liv Merete; Lepperød, Janne (FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk;Årg 12 Nr 1 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-12-31)
   Hele 50% av de lærerne som underviser i faget Kunst og håndverk i grunnskolen har ingen studiepoeng i faget. Det er et svakere resultat enn for 20 år siden, og da er det nærliggende å tro at det svake resultatet skyldes ...
  • ICT versus craft in design education for the general public 

   Strand, Ingri; Nielsen, Liv Merete (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   In this study, the use of information and communication technology (ICT) in the subject Art and crafts in general education in Norway is examined through a survey and qualitative interviews with teachers. The finding ...
  • Jinan 2021: Engaging with challenges in design education: 6 th International Conference for Design Education Researchers: DRS Learn X Design 2021 

   Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Börekçi, Naz A.G.Z.; Zhang, Yang (Chapter, 2021)
   10th Anniversary of the DRS Learn X Design Conference Series The year 2021 has been particularly special for the DRS Learn X Design (LxD 2021)1 organising teams. The conference series marked the 10th anniversary since the ...
  • Kunst- og designfagenes plassering i den videregående opplæringen 1976-2006 

   Nielsen, Liv Merete (FORMakademisk;3 (2), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Da yrkesskoler, husflidsskoler og gymnas i Norge ble samlet i én felles videregående skole i 1976, var en av intensjonene at elevene skulle kunne kombinere praktisk og teoretisk utdanning. På ”husflidslinja” fikk kunst- ...
  • Narrativer om design : om lærere, førskolelærere og assistenters artikulerte forståelse av design 

   Bjelland, Iselin Christensen (Master thesis, 2011)
   Denne masteroppgaven omhandler design i barnehage og småskole. Jeg har valgt barnehage og småskole som forskningskontekst, fordi samarbeid og sammenheng mellom de to institusjonene er satt på dagsordenen hos Regjeringen. ...
  • Oslo 2013 – Design Learning for Tomorrow Reflections on the 2nd International Conference for Design Education Researchers 

   Nielsen, Liv Merete (Proceedings of the DRS LEARN X DESIGN 2021, 6th International Conference for Design Education Researchers;Volume 1, Chapter; Peer reviewed; Conference object, 2021-12-27)
   The 2nd International Conference for Design Education Researchers was arranged 14-17th of May 2013 at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (now Oslo Metropolitan University). The thematic focus was ...