• Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet - underveisrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein; Legard, Sveinung (AFI Notat 2009: 7, rapport, 2009)
   Kvalifiseringsprogrammet (KVP) skal bidra til bedre arbeidsmarkedstilknytning og levekår for personer som står langt fra arbeidsmarkedet og er en del av regjeringens tiltak mot fattigdom. Denne første rapporten fra ...
  • Forvaltningsenheter i NAV 

   Andreassen, Tone Alm; Legard, Sveinung; Lie, Amund (AFI Notat 2011:5, rapport, 2011)
   Våren 2008 ble det etablert egne forvaltningsenheter for saksbehandling i ytelsene NAV forvalter. Oppgaver som tidligere lå i trygdeetatens lokalkontor, ble flyttet ut av NAV-kontorene. Denne organiseringen skulle gjøre ...
  • Forvaltningsenheter i NAV 

   Andreassen, Tone Alm; Legard, Sveinung; Amund Lie (AFI Notat 2011:5, rapport, 2011)
   Våren 2008 ble det etablert egne forvaltningsenheter for saksbehandling i ytelsene NAV forvalter. Oppgaver som tidligere lå i trygdeetatens lokalkontor, ble flyttet ut av NAV-kontorene. Denne organiseringen skulle gjøre ...
  • Lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontor 

   Legard, Sveinung; Grimsmo, Asbjørn; Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2011:7, rapport, 2011)
   Denne rapporten omhandler lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontorene. Den er basert på tre datakilder, 1) en survey til personalansvarlige, tillitsvalgte og kontaktpersoner for fag¬foreninger som organiserer ...
  • Lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontor 

   Legard, Sveinung; Grimsmo, Asbjørn; Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2011:7, rapport, 2011)
   Denne rapporten omhandler lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontorene. Den er basert på tre datakilder, 1) en survey til personalansvarlige, tillitsvalgte og kontaktpersoner for fag¬foreninger som organiserer ...
  • Overgang mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne 

   Legard, Sveinung (AFI FoU-resultat 2012, rapport, 2012)
  • Overgang mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne 

   Legard, Sveinung (AFI FoU-resultat 2012, rapport, 2012)
  • Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne 

   Steen, Arild Henrik; Legard, Sveinung; Jessen, Jes Erik; Anker, Niels; Madsen, Peter G. (AFI Rapport 2012:5, rapport, 2012)
  • Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne 

   Steen, Arild Henrik; Legard, Sveinung; Jes Erik Jessen; Niels Anker; Peter G. Madsen (AFI Rapport 2012:5, rapport, 2012)
  • Tilbake til framtiden? 

   Lyng, Selma Therese; Legard, Sveinung; Bergene, Ann Cecilie; Anker, Niels; Jessen, Jes Erik; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Rapport 2010:3, rapport, 2010)
   I denne rapporten presenteres funnene fra en studie av alternative kvalifiseringstiltak rettet mot ungdom i alderen 16-19 år som står utenfor skole og arbeidsliv. Forskningsprosjektet inngår i Barne-, likestillings- og ...
  • De vanskelige overgangene 

   Legard, Sveinung (AFI Rapport 2013:7, rapport, 2013)
   Denne rapporten gir en oversikt over utfordringer som unge med nedsatt funksjonsevne møter i overgangen mellom utdanning og arbeid, hvordan norske myndigheter forholder seg til disse ut-fordringene, og avsluttes med noen ...
  • De vanskelige overgangene 

   Legard, Sveinung (AFI Rapport 2013:7, rapport, 2013)
   Denne rapporten gir en oversikt over utfordringer som unge med nedsatt funksjonsevne møter i overgangen mellom utdanning og arbeid, hvordan norske myndigheter forholder seg til disse ut-fordringene, og avsluttes med noen ...