• 10 år - endring og stabilitet i forbruk og holdninger til kjøtt 

   Lavik, Randi (Oppdragsrapport 2-2008, Report, 2008)
   Landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdninger til kjøtt ble gjennomført i 1997, 2000, 2001, 2004 og 2007. Forbruksfrekvens av kjøtt er stadig økende, spesielt gjelder dette kylling. Spesielt kostholdsdebatter ...
  • Beredskap for IKT og -elektrisitetsbrudd i nordiske hushold 

   Storm-Mathisen, Ardis; Lavik, Randi (Prosjektnotat nr. 10-2016, Report, 2016)
   Dette notatet gir en deskriptiv gjennomgang av hovedresultater fra en web-survey om beredskap for strøm og IKT brudd i et representativt utvalg Nordiske hushold gjennomført av NORSTAT høsten 2016, på oppdrag fra SIFO. ...
  • Bruken av cannabis: et økende problem blant ungdom? En kvantitativ undersøkelse om sammenhenger mellom psykososiale forhold og cannabisbruk 

   Davidsen, Maren Offerdal (Master thesis, 2019)
   Cannabis er et rusmiddel som blir brukt i store deler av verden, og forskning viser en økende grad av cannabisbruk blant ungdom i Norge. Hensikten med studien er å avdekke ulike sammenhenger mellom cannabisbruk blant ...
  • Bundet til mobilmasten? 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Report, 2010)
   Denne rapporten tar for seg detaljsalg av mobiltelefoner til forbrukere. Vi har kun sett på såkalte bundlede mobiltelefoner, dvs. telefoner som selges med abonnement eller på annen måte er knyttet til en bestemt operatør. ...
  • Dagligvaretilgang i ulike regioner - utvikling 1980-2000 

   Lavik, Randi (Oppdragsrapport 5-2001, Report, 2001)
   Nummer: 5-2001
  • Depressive plager i barneskolen. En kvantitativ undersøkelse blant 5. til 7. klassinger i Asker og Bærum 

   Lunde, Eirin Kristine (Master thesis, 2019)
   Hensikten med studien er å undersøke hvordan depressive plager arter seg blant barn fra 5. til 7. klasse. Studien er basert på resultater fra NOVAs undersøkelse Ungdata junior 2017, gjennomført våren 2017 på samtlige ...
  • Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte. En arbeidsmiljøundersøkelse 

   Lavik, Randi (Rapport 3-1998, Report, 1998)
   Dette er en undersøkelse om arbeidsmiljøet til ansatte som arbeider på ulike tidspunkter i varehandelen. For å belyse dette har vi valgt ut dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Det er her man finner de lengste ...
  • Endring i åpningstider i dagligvaremarkedet 

   Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Prosjektnotat 2-2016, Working paper, 2016)
   Prosjektnotat nr. 2-2016
  • Endring i butikkstruktur og handlemønster i norsk dagligvarehandel 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat 1-2012, Notat, 2012)
   Antall dagligvarebutikker har gått ned fra år 2000 til 2010, men med noe svakere nedgang de siste årene. Antall kjøpesentre har økt, og kjøpesentrene har blitt større. Økningen i omsetning pr. kjøpesenter er i ferd med å ...
  • Endring i handlevaner og holdninger i dagligvaremarkedet på 2000- tallet 

   Lavik, Randi; Jacobsen, Eivind (Oppdragsrapport 2-2015, Report, 2015)
   Nummer: Oppdragsrapport nr. 2-2015
  • Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer 

   Scheffels, Janne; Lavik, Randi (Fagrapport 2-2011, Report, 2011)
   Nummer: 2-2011 Tilknyttede prosjekter Tobakk
  • Evaluering av markedsføringsloven 

   Lavik, Randi; Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 1-2011, Notat, 2011)
   Nummer: 1-2011 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
  • Evaluering av telefonsalg til private 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Prosjektnotat 9-2012, Notat, 2012)
   Nummer: 9-2012 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
  • Forbrukerinteresser i hvite/brunevaremarkedet 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Fagrapport 1-2010, Report, 2010)
   Denne rapporten undersøker hvordan forbrukerinteressene fungerer i hvite/brunevaremarkedet, og hvor gjennomsiktig markedet er. Hvor oversiktlig er markedet for forbrukerne? Hvor lett er det eksempel for forbrukerne å ...
  • Forbrukstrender 

   Lavik, Randi (Prosjektnotat nr. 2-2017, Working paper, 2017)
   Denne rapport viser figurer og tabeller fra ulike SIFO-surveyer fra 2005 til 2016. Temaer Husholdsøkonomi Ulike typer gjeld, hva brukes lån til, antall kredittkort, kredittkortgjeld, forbrukslån, betalingsproble ...
  • Forbrukstrender 2014: SIFO-Survey 

   Lavik, Randi; Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 8-2014, Notat, 2014)
   SIFO samler årlig inn store mengde data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen er å fremskaffe kunnskap om forbrukerne og hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes ...
  • Forbrukstrender 2015 SIFO-survey 

   Borgeraas, Elling; Lavik, Randi (Prosjektnotat 5-2015, Working paper, 2015)
   Funn fra SIFO Survey presentert 10. juni 2015 Hva mener den norske forbrukeren om for eksempel bærplukking, norsk kjøtt, betaling med telefonen, økologisk mat, vaskehjelp, matkasser på døra, designvesker og drosjepriser? ...
  • Forbrukstrender 2016 - SIFO-survey 

   Lavik, Randi; Borgeraass, Elling (Notat;, Research report, 2016)
   SIFO samler årlig inn store mengder data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen er å fremskaffe kunnskap om forbrukerne og hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes ...
  • Forbrukstrender 2017 

   Lavik, Randi; Borgeraas, Elling (Prosjektnotat nr. 6-2017, Report, 2017)
   SIFO samler årlig inn store mengder data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen er å fremskaffe kunnskap om forbrukerne og hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes ...
  • Forbrukstrender september 2017 

   Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Prosjektnotat;8, 2017, Working paper, 2017)
   Blir vi stadig sultnere på sunn og økologisk mat, og dropper vi butikken til fordel for nettbutikk og matkasser? Mange av oss lever i overflod og kaster mat for tusenvis av kroner, men som kontrast finnes det familier i ...