• Bruk av hurtiglesningsteknikker for å øke lesehastighet hos gutt med kognitiv svikt og reaktiv tilknytningsevne 

   Arntzen, Erik; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   I artikkelen beskriver vi et tiltak for å øke lesehastigheten hos en 14 år gammel gutt med kognitiv svikt og reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Hurtiglesingsteknikker med vekt på å utvide synsfeltet ble benyttet i korte ...
  • Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? : en effektstudie 

   Arntzen, Erik; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Interteaching, eller samlæring, er kjent fra internasjonal litteratur, men er også benyttet i Norge. Samlæring dreier seg om kunnskapsutvikling ved at studenter arbeider i par. Samlæring har vist seg effektivt i små ...
  • Miljøet i atferdsanalyse 

   Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(1), Journal article, 2011)
   I denne nye spalten “Om begreper” analyseres miljøbegrepet. Stimuli utgjør miljøets struktur. Stimuli inngår i klasser på samme måte som responser. Selve begrepet “stimulus” kan få oss til å tenke på avgrensede ting og ...
  • Notasjon av de grunnleggende termene og operasjonene i atferdsanalyse: et pedagogisk virkemiddel 

   Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;37(4), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   De grunnleggende begrepene, termene, operasjonene eller måtene å arrangere miljøbetingelsene på, fremstilles i den atferdsanalytiske litteraturen med ulike forkortelser eller notasjoner. Notasjon med bokstaver og symboler ...
  • Utforming av innendeltaker-design grafer i Microsoft Excel 2007 

   Strømgren, Børge; Løkke, Gunn; Olsen, Fie; Løkke, Jon Arne (Journal article, 2010)
   I artikkelen gis det beskrivelser av hvordan grafer for framstilling av innendeltaker tilba-ketrekkingsingsdesign (reversering), multielementdesign og multippel basislinjedesign kan konstrueres i Microsoft Excel 2007 for ...
  • Vitenskapelige publikasjoner, idealet om systematisk empirisme og atferdsanalytiske tidsskrifter 

   Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;37(4), Journal article, 2010)
   Vitenskapelige artikler er drivhjulet i den systematiske utviklingen av empiriske vitenskaper som atferdsanalyse. Artiklene i vitenskapelige tidsskrifter skal tilfredsstille formelle og innholdsmessige kvalitetskrav – det ...