• Aldring med verdighet: Inkluderende design i klær for den eldste generasjonen 

   Johnsen, Synne Blomli (MEST;2019, Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven belyser hvordan ideer og teorier om universell og inkluderende design kan tenkes i forhold til utforming av klær. Utgangspunktet er de eldste i befolkningen som har mer eller mindre funksjonsbegrensninger. ...
  • Blues 

   Fretheim, Thorstein (Bachelor thesis, 2022)
   Blues er et motekonsept som beskriver maskulinitet og utforsker hvordan mote som medium kan kommentere maskulinitet i samfunnet.
  • Et dytt i riktig retning - Kommunikasjon og Bærekraft i Klesbedriften 

   Jacobsen, Ingrid Emma Klæboe (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven belyser hvordan mote og forbruk kan kombineres i et bærekraftig forretningskonsept. Tilnærmingen er å se på klesbedriftens kommunikasjon med kunden, der det vektlegges at det å selge ”grønne” varer ...
  • Eva 

   Ness, Ingri Juli Anne Brinch (Bachelor thesis, 2022)
   Eva er en kapselkolleksjon for eldre med nedsatt funksjonsevne, som behøver assistert av-og påkledning, designet rundt ansvarlig design.
  • The importance of practising design for design educators and researchers 

   Isachsen, Sissel; Reitan, Janne Beate (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   This paper presents a design ‘practitioner’ in dialogue with a design ‘theorist’ about the importance of practising design for design educators and design researchers. The use of dialogue as a research method was inspired ...
  • Outfit of power 

   Joe, Elisabeth (Master thesis, 2023)
   This master´s research investigates how different outfits inspired by the superhero Superman might express identity, impact behavior, and provide possible explanations for this trend. Meanwhile the research focused on the ...
  • Samarbeid i sceniske produksjoner: En undersøkelse av samskaping som metode for samarbeid. 

   Ølander, Marita Solhjell (MEST;2021, Master thesis, 2021)
   Dette masterprosjektet omhandler samarbeid i sceniske produksjoner. Jeg har undersøkt på hvilken måte en samskapingsprosess i et kunstnerisk team kan bidra til et godt samarbeidsklima og en kreativ prosess i en scenisk ...
  • Studenters bakgrunn for valg av motedesign som utdanning og deres fremtidige karriereplaner 

   Reitan, Janne Beate; Isachsen, Sissel (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Utgangspunktet for artikkelen er vår bekymring for at studenter som starter moteutdanning uten nødvendige forkunnskaper, etter endt utdanning vil ha problemer med å tilfredsstille kravene bransjen stiller. Problem­stillingen ...