• Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid 

   Friberg, Jon Horgen; Haakestad, Hedda (Søkelys på arbeidslivet;nr. 3 - 2015, Research report, 2015)
   Norsk byggenæring har tradisjonelt vært preget av høy produktivitet, høyt kompetansenivå og sterk forankring i håndverksfaglige tradisjoner, samt relativt høye lønninger og trygge arbeidsvilkår. Hva har skjedd med ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Research report, 2012)
   Denne rapporten er den andre i evalueringen av Arbeidslivsfaget – et forsøksfag innført på ungdomstrinnet som et alternativ til å lære seg fremmedspråk. I denne andre underveisrapporten undersøker vi hvordan elevene og ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Report, 2012)
   A new practical subject – Arbeidslivsfaget ("working life course")– was introduced as an option for a selected number of lower secondary schools in 2009 and 2010. It is a practical oriented course where students are to ...
  • Kall eller lønnskamp? En casestudie av Utdanningsforbundets holdning til lukning av læreryrket 

   Haakestad, Hedda (Tidsskrift for Samfunnsforskning;Årgang 60, nr. 1-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-02)
   Spørsmålet om profesjoner er drevet av egeninteresse eller av hensynet til samfunn og klienters beste, er en grunnleggende kontrovers i profesjonsteori og arbeidslivssosiologi. Artikkelen går inn i dette emnet med utgangspunkt ...