• En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid 

   Holm, Camilla Christine; Steindal, Simen Alexander; Foss, Berit; Dihle, Alfhild (Tidsskrift for psykisk helsearbeid;Volum 15 · Nr. 1 · 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-03-12)
   Håp anses som en viktig faktor for personlig recovery innen psykisk helsearbeid, men det er ikke enighet om hva dette betyr i praksis eller hva håp innebærer. Hensikten med studien var å få kunnskap om hvordan helsepersonell ...
  • Hvordan kan samtale bidra til å lindre lidelse og fremme helse hos kvinner med fødselsdepresjon? 

   Nygård, Idunn Jenny; Nåden, Dagfinn; Foss, Berit (Vård i Norden;31 (1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Background and purpose: Ten to fifteen per cent of new mothers suffer from postnatal depression. The purpose of this study is to increase our understanding about how to use conversation to alleviate these women’s suffering ...
  • Omsorgens betydning og uttrykk i en klassisk tekst 

   Nåden, Dagfinn; Foss, Berit; Sæteren, Berit (Tidsskrift for omsorgsforskning; 03 / 2018 (Volume 4), Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-11-21)
   Hensikten med denne studien er å undersøke omsorgens betydning og uttrykk i møte med lidelse i en klassisk tekst. Den valgte teksten er Ivan Iljitsj’s død av Leo Tolstoj. Hermeneutisk lesning av tekst er anvendt som metodisk ...
  • Skjerming - en terapeutisk metode som fremmer helse og lindrer lidelse? Kvalitativ metasyntese i et omsorgsvitenskapelig perspektiv 

   Gunnheim, Niklas; Nåden, Dagfinn; Foss, Berit (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Skjerming anvendes som terapeutisk metode i psykisk helsevern. Studiens hensikt er å undersøke hvordan pasienters erfaringer med skjerming blir beskrevet i vitenskapelige artikler, samt å undersøke hvilken betydning skjerming ...