• Diabetes og livskvalitet 

   Næss, Siri; Eriksen, John (NOVA Rapport 7/06, Report, 2006)
   Vi vet at forekomsten av diabetes er sterkt økende i de fleste land. Men hva vet vi om livskvaliteten til de som har sykdommen? Denne rapporten er en oppsummering av forskning om diabetes og livskvalitet som er foretatt ...
  • Diabetes og livskvalitet 

   Næss, Siri; Eriksen, John (NOVA Rapport 7/06, Report, 2006)
   Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease caused by insufficient production or insufficient effect of insulin. The disease is treated with insulin or other anti-diabetic drugs, but a large percentage of the diabetic ...
  • Homo sapiens, homo ludens. Festskrift til Lars Grue 75 år 

   Eriksen, John; Grue, Jan; Solstad Vedeler, Janikke (NOVA-notat;4: 2022, Report, 2022)
   I anledning Lars Grues 75-års dag, gir NOVA ut notatet Homo sapiens, homo ludens. I alt 17 bidragsytere dekker hans faglige virksomhet om forskning om funksjonshemming og hyller Grue som det lekende menneske han er. Med ...
  • Natalie Rogoff Ramsøy. En pioner i norsk og internasjonal sosiologi 

   Gulbrandsen, Lars Petter; Eriksen, John (NOVA Rapport 10/03, Report, 2003)
   Natalie Rogoff Ramsøy døde 18. januar 2002. For å hedre og minnes henne arrangerte NOVA høsten 2002 et seminar. Denne rapporten inneholder foredragene fra seminaret i bearbeidet form. Gjennom bidragene fra Bjørn Hvinden, ...
  • Natalie Rogoff Ramsøy. En pioner i norsk og internasjonal sosiologi 

   Gulbrandsen, Lars; Eriksen, John (NOVA Rapport 10/03, Report, 2003)
   Natalie Rogoff Ramsøy døde 18. januar 2002. For å hedre og minnes henne arrangerte NOVA høsten 2002 et seminar. Denne rapporten inneholder foredragene fra seminaret i bearbeidet form. Gjennom bidragene fra Bjørn Hvinden, ...
  • Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn 

   Eriksen, John; Andersen, Torhild; Askheim, Ole Petter (NOVA Rapport 11/03, Research report, 2003)
   I denne rapporten analyseres bruken av kommunal omsorgslønn til familier med særlig tyngende omsorgsforpliktelser for egne barn under 18 år. Ordningen har lenge vist seg å by på en rekke problemer, som stor ulikhet og ...
  • Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn 

   Eriksen, John; Andersen, Torhild; Askheim, Ole Petter (NOVA Rapport 11/03, Report, 2003)
   I denne rapporten analyseres bruken av kommunal omsorgslønn til familier med særlig tyngende omsorgsforpliktelser for egne barn under 18 år. Ordningen har lenge vist seg å by på en rekke problemer, som stor ulikhet og ...
  • Smerte og livsmot 

   Elstad, Jon Ivar; Grue, Lars Petter; Eriksen, John (NOVA Rapport 4/05, Report, 2005)
   Prosjektet «Revmatikeres sykdomsbiografier - Konsekvenser av revmatiske lidelser i et sykdomsbiografisk og livshistorisk perspektiv» har vært et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund og NOVA med økonomisk støtte fra ...
  • Smerte og livsmot 

   Elstad, Jon Ivar; Grue, Lars Petter; Eriksen, John (NOVA Rapport 4/05, Research report, 2005)
   The aim of the project was to study consequences of having a rheumatic disease within a biographical framework. Important research issues were how rheumatism affects daily life, what kind of treatments the informants ...
  • Å leve med epilepsi 

   Ianke, Pia; Eriksen, John (NOVA Rapport 11/06, Report, 2006)
   Denne rapporten beskriver hvordan det er å leve med epilepsi, og hvilken rolle det lokale hjelpeapparatet spiller. Beskrivelsen bygger på to datakilder - en spørreskjemaundersøkelse av medlemmer av Norsk Epilepsiforbund ...
  • Å leve med epilepsi 

   Ianke, Pia; Eriksen, John (NOVA Rapport 11/06, Report, 2006)
   In this report, the life situation of people with epilepsy is described, as is the role of different local social services for this group of users. The description is based on two data sources. Questionnaires were mailed ...