• Byttemedisin? Nei, takk. En kvalitativ studie av byttenekt i legemiddelforbruket. 

   Torp, Ida Helene Dahl (Rapport;1-2020, Research report, 2020)
   I denne rapporten undersøker jeg hvorfor noen ikke ønsker å bytte til generiske legemidler når forespurt dette på apoteket ved henting av reseptpliktige medisiner. De kvalitative intervjuene studeres fra et praksisteoretisk ...
  • Dagligvareportalen og kvalitet 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport 4-2015, Rapport, 2015)
   Matkjedeutvalget (NOU 2011:4) anbefalte at det ble utviklet et verktøy som ville gjøre det lettere for forbrukerne å sjekke vareutvalg og -kvalitet og for å kunne sammenlikne priser. I forbindelse med utviklingsarbeidet ...
  • Fornuftig og forført. En forbruksstudie av Black Friday i Norge 

   Dulsrud, Arne; Schjøll, Alexander (Rapport;10-2019, Research report, 2019)
   Ved hjelp av representativ spørreundersøkelse blant nordmenn utført like etter Black Friday i 2018 finner vi at 36 % handlet denne dagen. Median beløp man handlet for var 1 835 kr. Det er primært de unge som handlet. Kvinner ...
  • Fornuftig og forført. En forbruksstudie av Black Friday i Norge 

   Dulsrud, Arne; Schjøll, Alexander (SIFO Rapport;2019:10, Research report, 2019-11-21)
   Ved hjelp av representativ spørreundersøkelse blant nordmenn utført like etter Black Friday i 2018 finner vi at 36 % handlet under denne seansen i fjor. Median beløp man handlet for var 1 835 kr. Det er primært de unge som ...
  • Institusjonelle betingelser for matvaresikkerhet blant husholdninger i India 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Kjærnes, Unni; Dulsrud, Arne (Prosjektnotat 3-2015, Notat, 2015)
   Dette notatet er skrevet som en del av prosjektet Matvaresikkerhet i India: samspillet mellom klimaendringer, økonomi, politikk og handel. Et viktig mål med dette prosjektet er å identifisere sårbare grupper gjennom ...
  • Kampen om lokalene 

   Jacobsen, Eivind; Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Rapport 10-1998, Rapport, 1998)
   I denne rapporten har vi sett på markedet for kjøp og leie av dagligvarerelaterte lokaler, med det for øye å se etter mekanismer av betydning for slike vertikale bindinger og etableringshindringer. Vi har fokusert på kampen ...
  • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport;5, Research report, 2019-07-11)
   Denne utredningen ser på utviklingen i butikkstruktur, vareutvalg og priser i norsk dagligvare. Den er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utgangspunktet er en delrapport om vareutvalg i norske og ...
  • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander; Dulsrud, Arne (SIFO Rapport;2019:05, Research report, 2019-07)
   Denne utredningen ser på utviklingene i vareutvalg, butikkstruktur og priser i norsk dagligvare. Det blir foretatt regionale analyser og sammenligninger med andre land.
  • Merkestrategier for kjøtt i Europa 

   Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport 7-2007, Rapport, 2007)
   Hovedhensikten med rapporten er å gi en oversikt over dominerende merkestrategier for kjøtt i utvalgte europeiske land (England, Sverige, Danmark og Frankrike) med henblikk hva slags informasjon som formidles og på hvilken ...
  • Når stordata blir Big Business 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 10-2017, Rapport, 2017)
   Hovedmålet med rapporten er å undersøke utvalgte norske kommersielle aktørers innsamling og utnyttelse av forbrukerdata og personopplysninger samt å gi en status for kommersiell utnyttelse av slike data i ulike sektorer. ...
  • Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder 

   Dulsrud, Arne; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 14-2004, Rapport, 2004)
   Nummer: 14-2004 Tilknyttede prosjekter Prismålinger
  • Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder 

   Dulsrud, Arne; randil (Oppdragsrapport 14-2004, Rapport, 2004)
   Nummer: 14-2004 Tilknyttede prosjekter Prismålinger
  • Sammenligning av priser mellom Norge og Sverige på enkelte merkevarer 

   Dulsrud, Arne; Lavik, Randi (Prosjektnotat 1-2003, Notat, 2003)
   Gjennomsnittlig er prisene på 24 merkevarer 21 prosent lavere i Sverige enn i Norge. De fles-te merkevarene er internasjonale merkevarer. Produkter som er mer enn 25 prosent billigere i Sverige enn i Norge er enkelte ...
  • Sammenligning av priser mellom Norge og Sverige på enkelte merkevarer 

   Dulsrud, Arne; randil (Prosjektnotat 1-2003, Notat, 2003)
   Gjennomsnittlig er prisene på 24 merkevarer 21 prosent lavere i Sverige enn i Norge. De fles-te merkevarene er internasjonale merkevarer. Produkter som er mer enn 25 prosent billigere i Sverige enn i Norge er enkelte ...
  • Strømkunder på vandring 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Fagrapport 4-2015, Rapport, 2015)
   Nummer: Fagrapport nr. 4-2015
  • Tillit og sårbarhet på nett. Forbrukernes praksiser og vurderinger etter innføringen av den nye personvernforordningen (GDPR) i Norge 2018 

   Berg, Lisbet; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport;9-2018, Research report, 2018)
   De fleste har et passivt, ikke-refleksivt forhold til den nye personvernloven (GDPR). Det er stor forskjell i tillit til hvorvidt ulike nettaktører behandler persondata på en god måte. Høyest tillit har Altinn, banker og ...
  • Tillit og transaksjoner 

   Dulsrud, Arne (Fagrapport 2-2002, Rapport, 2002)
   Nummer: 2-2002 Tema for rapporten er tillitens betydning i økonomiske transaksjoner, belyst gjennom studiet av kontrakts-relasjoner i eksporten av hvitfiskprodukter. Materialet studien bygger på er kvalitativt, og ...
  • Tillit og transaksjoner 

   Dulsrud, Arne (Fagrapport 2-2002, Rapport, 2002)
   Nummer: 2-2002 Tema for rapporten er tillitens betydning i økonomiske transaksjoner, belyst gjennom studiet av kontrakts-relasjoner i eksporten av hvitfiskprodukter. Materialet studien bygger på er kvalitativt, og ...
  • Vareutvalg av mat og drikke i norske dagligvarebutikker 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport 7-2016, Rapport, 2016)
   På oppdrag fra Forbrukerrådet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO presentert og oppdatert nye tall knyttet til utviklingen av vareutvalget av mat og drikke i norske dagligvarebutikker – herunder sammenligning med Sverige.