• Byttemedisin? Nei, takk. En kvalitativ studie av byttenekt i legemiddelforbruket. 

   Torp, Ida Helene Dahl (Rapport;1-2020, Research report, 2020)
   I denne rapporten undersøker jeg hvorfor noen ikke ønsker å bytte til generiske legemidler når forespurt dette på apoteket ved henting av reseptpliktige medisiner. De kvalitative intervjuene studeres fra et praksisteoretisk ...
  • Bærekraftig energiforbruk: Forbrukermobilitet og -fleksibilitet i strømmarkedet 

   Tangeland, Torvald; Alfnes, Frode; Throne-Holst, Harald; Dulsrud, Arne (SIFO-rapport;13-2022, Report, 2022)
   Norge og Europa har i 2022 opplevd en energikrise som har medført at kostnadene for strøm har økt betraktelig for norske husholdninger. Det er usikkert hvor lenge denne ustabiliteten med de medfølgende høye priser på strøm ...
  • Dagligvareportalen og kvalitet 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport 4-2015, Report, 2015)
   Matkjedeutvalget (NOU 2011:4) anbefalte at det ble utviklet et verktøy som ville gjøre det lettere for forbrukerne å sjekke vareutvalg og -kvalitet og for å kunne sammenlikne priser. I forbindelse med utviklingsarbeidet ...
  • Digital Ecosystems as a Unit of Scientific Analysis. A Sociological Investigation 

   Bygstad, Bendik; Dulsrud, Arne (Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS);, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-07)
   The growth of digital ecosystems such as Google, Apple and Uber has led to radical changes in economic activity, work and consumption. It has also challenged established economic, social and organization theory, which has ...
  • Food insecurity in vulnerable areas of Cauca, Colombia: A cross-sectional study 

   Mosfjeld, Cecilie; Uldahl, Maria (MAEH;2022, Master thesis, 2022)
   Background: Although enough food is produced worldwide, more than two billion people are food insecure. Persistent conflicts in Colombia make the population vulnerable to food insecurity, and the Cauca region is suitable ...
  • Fornuftig og forført. En forbruksstudie av Black Friday i Norge 

   Dulsrud, Arne; Schjøll, Alexander (Rapport;10-2019, Research report, 2019)
   Ved hjelp av representativ spørreundersøkelse blant nordmenn utført like etter Black Friday i 2018 finner vi at 36 % handlet denne dagen. Median beløp man handlet for var 1 835 kr. Det er primært de unge som handlet. Kvinner ...
  • Husholdningenes innkjøps- og spisemønster under pandemien 

   Throne-Holst, Harald; Dulsrud, Arne; Tangeland, Torvald; Kjærnes, Unni (Rapport;15-2021, Report, 2021)
   Dette prosjektet har tatt sikte på å innhente kunnskap om befolkningens reaksjoner under pandemien med hensyn til innkjøps- og spisemønster. Dette har blitt vurdert i lys av strategier for matvareberedskap og matforsyning ...
  • The impact of COVID-19 on alternative and local food systems and the potential for the sustainability transition: Insights from 13 countries 

   Nemes, Gusztáv; Chiffoleau, Yuna; Zollet, Simona; Collison, Martin; Benedek, Zsófia; Colantuono, Fedele; Dulsrud, Arne; Fiore, Mariantonietta; Holtkamp, Carolin; Kim, Tae-Yeon; Korzun, Monika; Mesa-Manzano, Rafael; Reckinger, Rachel; Ruiz-Martínez, Irune; Smith, Kiah; Tamura, Norie; Viteri, Maria Laura; Orbán, Éva (Sustainable Production and Consumption;Volume 28, Peer reviewed; Journal article, 2021-07-06)
   The COVID-19 pandemic has been a major stress test for the agri-food system. While most research has analysed the impact of the pandemic on mainstream food systems, this article examines how alternative and local food ...
  • Institusjonelle betingelser for matvaresikkerhet blant husholdninger i India 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Kjærnes, Unni; Dulsrud, Arne (Prosjektnotat 3-2015, Notat, 2015)
   Dette notatet er skrevet som en del av prosjektet Matvaresikkerhet i India: samspillet mellom klimaendringer, økonomi, politikk og handel. Et viktig mål med dette prosjektet er å identifisere sårbare grupper gjennom ...
  • Kampen om lokalene 

   Jacobsen, Eivind; Dulsrud, Arne; Beckstrøm, Jan Roar (Rapport 10-1998, Report, 1998)
   I denne rapporten har vi sett på markedet for kjøp og leie av dagligvarerelaterte lokaler, med det for øye å se etter mekanismer av betydning for slike vertikale bindinger og etableringshindringer. Vi har fokusert på kampen ...
  • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport;5, Research report, 2019-07-11)
   Denne utredningen ser på utviklingen i butikkstruktur, vareutvalg og priser i norsk dagligvare. Den er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utgangspunktet er en delrapport om vareutvalg i norske og ...
  • Living in food insecurity – the experience of poor households of Cauca, Colombia 

   Dulsrud, Arne; Cano, Maria Gloria; Garcia, Miguel; Vega, Gilma Olaya (SIFO notat;3-2023, Report, 2023)
   Background: Food insecurity refers to a lack of access to guarantee enough food in terms of quantity, quality, use and stability. There are different causes of food insecurity, and the household food insecurity is one of ...
  • Merkestrategier for kjøtt i Europa 

   Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport 7-2007, Report, 2007)
   Hovedhensikten med rapporten er å gi en oversikt over dominerende merkestrategier for kjøtt i utvalgte europeiske land (England, Sverige, Danmark og Frankrike) med henblikk hva slags informasjon som formidles og på hvilken ...
  • Når stordata blir Big Business 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 10-2017, Report, 2017)
   Hovedmålet med rapporten er å undersøke utvalgte norske kommersielle aktørers innsamling og utnyttelse av forbrukerdata og personopplysninger samt å gi en status for kommersiell utnyttelse av slike data i ulike sektorer. ...
  • Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder 

   Dulsrud, Arne; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 14-2004, Report, 2004)
   Nummer: 14-2004 Tilknyttede prosjekter Prismålinger
  • Prissammenligning av handlekurv mellom Lidl og andre norske lavpriskjeder 

   Dulsrud, Arne; randil (Oppdragsrapport 14-2004, Report, 2004)
   Nummer: 14-2004 Tilknyttede prosjekter Prismålinger
  • Sammenligning av priser mellom Norge og Sverige på enkelte merkevarer 

   Dulsrud, Arne; Lavik, Randi (Prosjektnotat 1-2003, Notat, 2003)
   Gjennomsnittlig er prisene på 24 merkevarer 21 prosent lavere i Sverige enn i Norge. De fles-te merkevarene er internasjonale merkevarer. Produkter som er mer enn 25 prosent billigere i Sverige enn i Norge er enkelte ...
  • Sammenligning av priser mellom Norge og Sverige på enkelte merkevarer 

   Dulsrud, Arne; randil (Prosjektnotat 1-2003, Notat, 2003)
   Gjennomsnittlig er prisene på 24 merkevarer 21 prosent lavere i Sverige enn i Norge. De fles-te merkevarene er internasjonale merkevarer. Produkter som er mer enn 25 prosent billigere i Sverige enn i Norge er enkelte ...
  • Strømkunder på vandring 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Fagrapport 4-2015, Report, 2015)
   Nummer: Fagrapport nr. 4-2015
  • Tillit og sårbarhet på nett. Forbrukernes praksiser og vurderinger etter innføringen av den nye personvernforordningen (GDPR) i Norge 2018 

   Berg, Lisbet; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport;9-2018, Research report, 2018)
   De fleste har et passivt, ikke-refleksivt forhold til den nye personvernloven (GDPR). Det er stor forskjell i tillit til hvorvidt ulike nettaktører behandler persondata på en god måte. Høyest tillit har Altinn, banker og ...