• Forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. Følgeforskning og evaluering 

   Lid, Stian; Rosten, Monika Grønli; Dullum, Jane Vibeke; Hyggen, Christer; Andersen, Patrick Lie (NOVA-rapport;2022: 8, Report, 2022)
   Denne rapporten presenterer en følgeforskning og evaluering av forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune. I rapporten utvikler vi kunnskap om kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom å belyse hvordan, og ...
  • Oslo Krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel 

   Dullum, Jane Vibeke (NOVA Notat 4/17, Notat, 2017)
   Notatet presenterer erfaringene fra et prosjekt Oslo Krisesenter – i samarbeid med Bredtveit fengsel – har drevet for kvinner i fengsel som er utsatt for vold i nære relasjoner. Prosjektet startet i 2004, og det har hatt ...
  • Påtalemønstre i familievoldssaker 

   Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane Vibeke (Tidsskrift for strafferett;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Straffeapparatet er et viktig virkemiddel for å bekjempe vold i nære relasjoner. Istanbulkonvensjonen stiller krav til straffeapparatets effektivitet. Samtidig henlegges de fleste familievoldssaker. Vi vet imidlertid lite ...
  • The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims: Driversand dilemmas 

   Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Dullum, Jane Vibeke (International Review of Victimology;First Published April 20, 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-20)
   This article describes an ongoing process of transformation in sexual abuse counselling centres in Norway that involves a new classification of groups of victims. These centres have traditionally operated at the grassroots ...
  • Samarbeid i saker om vold og overgrep: Mot en hybridisering av hjelpetjenestene? 

   Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane Vibeke; Stefansen, Kari (Tidsskrift for velferdsforskning; Årgang 22, nr. 3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-11)
   Temaet for artikkelen er tverretatlig samarbeid i «voldsfeltet», blant tjenester med spesifikke oppgaver knyttet til det å bekjempe og håndtere vold i nære relasjoner. I nyere styringsdokumenter fremheves behovet for både ...