• Et lag rundt eleven. En klynge-randomisert evaluering av LOG-modellen. 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind; Bakkeli, Vidar; Wittrock, Christian; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn; Fossestøl, Knut; Sehrish, Akhtar (AFI Rapport;2020:07, Research report, 2020-11)
   I prosjektet har Ålesund, Lillehammer, Nedre Eiker og Harstad kommuner implementert LOG-modellen, og OsloMet ved Arbeidsforskningsinstituttet har sammen med Universitetet i Tromsø evaluert den. Skoleeier og skoleleder leder ...
  • Forholdet mellom etterutdanning og skoleutvikling - eksterne fagmiljøer rolle og ansvar 

   Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Chapter; Peer reviewed, 2013)
   Ansatte i universitet og høgskole har etterutdanning som en av sine arbeidsoppgaver. Etterutdanningen kan være lokalt eller sentralt initiert og den kan være skolebasert eller lokalisert på utdanningsinstitusjonene. ...
  • Hva lærerne ikke kan! 

   Borg, Elin; Christensen, Hanne; Fossestøl, Knut; Pålshaugen, Øyvind (AFI Rapport 2015:6, Report, 2015)
   Rapporten inngår som andre og avsluttende leveranse i prosjektet «Et lag rundt læreren». Rapporten presenterer fem ulike og testbare modeller for «et lag rundt læreren» og som er utviklet på bakgrunn av en systematisk og ...
  • Pedagogikk og elevkunnskap - det nye lærereutdanningsfaget? 

   Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (Chapter; Peer reviewed, 2013)
   Høsten 2010 startet implementeringen av en differensiert lærerutdanning, Grunnskolelærerutdanninger, G10. De nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningene(G10) krever at det nye faget pedagogikk og elevkunnskap ...