• Kjøtt, holdninger og endring 

   Bjørkum, Ellen (Oppdragsrapport 10-2001, Report, 2001)
   Rapporten retter søkelyset mot utviklingen i kjøttforbruk og i ulike holdninger til kjøtt i Norge i perioden 1997 til 2000, og for noen utvalgte tema fra 2000 til 2001. Hovedformålet er å undersøke endringer fram til 2000. ...
  • Kjøtt, holdninger og endring - en oppfølgingsstudie 

   Bjørkum, Ellen (Oppdragsrapport 10-2001, Report, 2001)
   Rapporten retter søkelyset mot utviklingen i kjøttforbruk og i ulike holdninger til kjøtt i Norge i perioden 1997 til 2000, og for noen utvalgte tema fra 2000 til 2001. Hovedformålet er å undersøke endringer fram til 2000. ...
  • Opprinnelsesmerking av mat 

   Bjørkum, Ellen (Rapport 3-1999, Report, 1999)
   Målsettingen med denne studien er å oppnå bedre innsikt i og forståelse av forbrukerens oppfatninger og tanker om opprinnelses-merking av mat generelt og kjøtt spesielt. Spørsmålet om opprinnelsesmerking av kjøtt er ...
  • Opprinnelsesmerking av mat 

   Bjørkum, Ellen (Rapport 3-1999, Report, 1999)
   Målsettingen med denne studien er å oppnå bedre innsikt i og forståelse av forbrukerens oppfatninger og tanker om opprinnelses-merking av mat generelt og kjøtt spesielt. Spørsmålet om opprinnelsesmerking av kjøtt er ...
  • Ungdommers måltider. En studie av livssituasjon, mat og kjønn 

   Guzman, Maria A.; Kjærnes, Unni; Bjørkum, Ellen (Rapport 6-2000, Report, 2000)
   I denne kvalitative studien tar vi utgangspunkt i en gruppe ungdom som har egen husholdning. Siktemålet er å få en forståelse av ungdoms mat-vaner i overgangen mellom foreldrehjemmet og den første etablering utenfor hjemmet. ...
  • Ungdommers måltider. En studie av livssituasjon, mat og kjønn 

   Guzman, Maria A.; Kjærnes, Unni; Bjørkum, Ellen (Rapport 6-2000, Report, 2000)
   I denne kvalitative studien tar vi utgangspunkt i en gruppe ungdom som har egen husholdning. Siktemålet er å få en forståelse av ungdoms mat-vaner i overgangen mellom foreldrehjemmet og den første etablering utenfor hjemmet. ...