• Bruk av digitale verktøy i kjemiundervisningen 

   Antonsen, Simen; Sverdvik, Håkon; Gravdahl, Anne; Osmani, Dorentina; Samuelsen, Marius; Sørskår, Åshild Moi; Stenstrøm, Yngve; Stenstrøm, Helge Ørjan (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Mange studieretninger har grunnemner innen matematikk, fysikk, kjemi og statistikk som del av studieprogrammet. Erfaringsmessig er det vanskelig å motivere studenter i disse fagene som for mange kun blir støttefag. Disse ...
  • Can master students’ experience and learning outcome, be improved? 

   Antonsen, Simen; Jensen, Line Elisabeth; Godager, Linda Helén; Stenstrøm, Yngve (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Most studies on the follow-up and supervision of students, are focused on Ph.D. level, despite that most students complete their education with bachelor’s or master’s degrees. In a previous study on students working with ...
  • Community based digital teaching 

   Antonsen, Simen; Jetlund, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   A common approach to digital teaching is to mimic the classical lecturing in a physical classroom. There are limits to how successful this approach might be in helping students to reach the learning outcomes. However, ...
  • Model predictive controller of phosphorus removal in a wastewater treatment process 

   Nermo, Einar (Master thesis, 2023)
   Historically, poor sanitation has always been a concern as it causes diseases such as cholera, intestinal worm infections, polio, typhoid, and dysentery. Sanitation problems are still a pressing issue for many people around ...
  • Modeling and control of WRRF biogas production 

   Komulainen, Tiina; Mukhtar, Bilal; Ødegaard, Truls; Johansen, Hilde; Haualand, Kristine; Jonassen, Kjell Rune; Antonsen, Simen (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Wastewater treatment sector uses about 1 percent of total energy consumption in European Union, hence development of energy-efficient digital technologies is an urgent challenge. The aim of this article is to develop ...
  • Prediction of influent composition in wastewater and sludge based on Statistical and Machine Learning models 

   Mukherjee, Bipasha (Master thesis, 2023)
   For the optimized operation of a wastewater resource recycle facility (WWRF), it is essential to consider significant disturbances such as fluctuations in the influent flow rate and wastewater compositions. The online ...
  • Økt mestringstro og motivasjon hos masterstudenter 

   Antonsen, Simen; Godager, Linda Helèn; Jensen, Line Elisabeth; Stenstrøm, Yngve H. (UNIPED;Årgang 45, nr. 2-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Det finnes i dag mange studier for oppfølging og veiledning av ph.d.-studenter, men tilsvarende få for master-gradsstudenter, til tross for at den store majoriteten av studenter avslutter utdanningen med nettopp ...