• Barnefamiliers flytting fra Groruddalen : hva betyr skole? 

   Bragen, Mari Stokke (Master thesis, 2013)
   At noen barnefamilier med etnisk majoritetsbakgrunn flytter fra Groruddalen, samt at flere med etnisk minoritetsbakgrunn kommer til, er vel dokumentert. Men også barnefamilier med minoritetsbakgrunn flytter, og en del ...
  • By eller forstad? En diskusjon av barnefamiliers flyttemotiver 

   Andersen, Bengt; Skrede, Joar (Nordic Journal of Urban Studies;Volume 2, No. 1-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-10)
   Oslo kommune har som uttalt mål at indre by skal være et attraktivt bosted for barnefamilier. Flere kommentatorer, inkludert forskere, har hevdet at reurbanisering er en tydelig trend. Det vil si at bylivet er populært, ...
  • The directors of urban transformation: The case of Oslo 

   Andersen, Bengt; Hannah, Ander; Skrede, Joar (Local Economy;Vol 35, Issue 7, 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-01)
   We investigate the urban transformation strategies of major developers and other key actors in the context of neoliberalism and its influence on politics, including urban development governance. Drawing primarily on ...
  • Eksklusive fellesskap: Et kritisk blikk på nyurbanismen i lys av Kentlands, USA 

   Andersen, Bengt (FORMakademisk;1(1), Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Denne artikkelen tar utgangspunkt i nyurbanismen, en amerikansk byplanleggingsbevegelse, og deres byutviklingsprosjekt Kentlands i Maryland, USA. Deres påstand er at en gjennom de rette designprinsippene vil få det ønskede ...
  • The Emotional Element of Urban Densification 

   Skrede, Joar; Andersen, Bengt (Local Environment: International Journal of Justice and Sustainability;Volume 27, 2022 - Issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-06)
   In this paper, we will delve into a somewhat unexplored element of urban densification – namely, people’s emotional responses to physically and socially densified neighbourhoods. Undoubtedly, there is a vast amount of ...
  • Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging 

   Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta; Hanssen, Gro Sandkjær; Skrede, Joar; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik (AFI FoU-resultat;2020:04, Research report, 2020)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har, i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån, Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR, OsloMet) og Norsk instiutt for kulturminneforskning (NIKU), ...
  • Forskning for framtidens byer 

   Vedeld, Trond; Bergsli, Heidi; Millstein, Marianne; Andersen, Bengt (NIBR-rapport 2015:26, Report, 2016)
   Denne rapporten omfatter en kartlegging og vurdering av norsk by- og byrelatert forskning de siste 8-10 åra. Kartleggingen peker mot forskningsområder for framtidens byer stillet overfor en ny global agenda. Kartleggingen ...
  • Hva nå, Tøyen? 

   Brattbakk, Ingar; Hagen, Aina Landsverk; Rosten, Monika Grønli; Sæter, Oddrun; Osuldsen, Jenny; Andersen, Bengt; Thorstensen, Erik; Bratseth, Katja (AFI Rapport 2015:8, Research report, 2015)
   AFI har, i samarbeid med Storbyprogrammet (HiOA) og arkitektfirmaet Snøhetta, gjennomført en bred sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen på oppdrag for Oslo kommune ved Bydel Gamle Oslo. Oppdraget var å kartlegge og analysere ...
  • Hverdagsstedet Vestli 

   Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dalseide, Astri Margareta; Mæhle, Yngvild Margrete; Ruud, Marit Ekne (AFI Rapport 2018:01, Report, 2018)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR, OsloMet) gjennomført en bred stedsanalyse av Vestli på ...
  • Marginality and banality in the segregated city: Reflections on the ‘riots’ in Oslo 

   Andersen, Bengt (Ethnicities;Volume 19, issue 6, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The Israeli invasion of Gaza in late December 2008 triggered demonstrations—or, as several commentators termed them, riots—in Oslo’s city centre, as it did in other European cities. Many young people from the Oslo’s ...
  • Medvirkning med mening Ung medvirkning og innovasjon som kommunal kompetanse – og kilde til konflikt i by- og stedsutvikling 

   Landsverk Hagen, Aina; Andersen, Bengt; Alves, Daniele E.; Berge Lorenzen, Sara; Dalseide, Astri M. (AFI-rapport;2023:09, Report, 2023-03-16)
   For å sikre at barn og unge i Oslo kommune får medvirket og sagt sin mening, har AFI bistått i Utdanningsetatens arbeid med å få medvirkning inn i Osloskolen. Oppdraget har hatt spesielt fokus på medvirkning i forbindelse ...
  • Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen - en invitasjon til grubling 

   Andersen, Bengt; Skrede, Joar (Kart og plan;01-02 / 2021 (Volum 114), Peer reviewed; Journal article, 2021-05-31)
   Researchers, urban planners, developers, public officials and research funders, argue that public participation is democratic and just, as well as necessary in order to develop good plans and a better urban development. ...
  • Områdeløft Ammerud 

   Ruud, Marit Ekne; Vestby, Guri Mette; Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt (NIBR-rapport 2016:21, Report, 2016)
   Rapporten presenterer resultater fra en stedsanalyse på Ammerud gjennomført høsten 2016. Oppdraget var å identifisere eventuelle effekter som områdeløftet pa Ammerud har hatt for befolkningen sett opp mot hovedmål og ...
  • Områdesatsinger i Norge: Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak 

   Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 3, nr. 2-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-27)
   I artikkelen ser vi på argumentene for områdesatsinger i norsk bypolitikk som en bakgrunn for å diskutere fore- liggende forskning av slike satsinger. Gitt at norsk byforskning har en sterk overvekt av studier med data fra ...
  • Oppvekststedets betydning for barn og unge 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt (AFI Rapport 2017:02, Research report, 2017)
   Ett av ti barn i Norge lever i familier som er fattige over tid. Andelen fattige barnefamilier er særlig høy i flere av de store og mellomstore byene på Sør- og Østlandet, og spesielt innad i Oslo finner forskerne sterke ...
  • På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt; Hagen, Aina Landsverk; Ruud, Marit Ekne; Ander, Hanna E.; Breistrand, Hanna; Skajaa, Joakim; Dalseide, Astri Margareta (AFI Rapport;2017:04, Research report, 2017-09)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i samarbeid Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR, HiOA), og arkitektkontorene Eriksen-Skajaa og Kåmmån gjennomført en bred stedsanalyse ...
  • Remembering and reconfiguring industrial heritage: the case of the digester in Moss, Norway 

   Skrede, Joar; Andersen, Bengt (Landscape Research;Volume 46, 2021 - Issue 3: Special Section: Multidisciplinary Engagements with Port Arthur’s Landscapes of In/justice, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-28)
   In Moss, Norway, a former cellulose factory is currently being adapted for new uses. The onsite digester, a high-rise steel structure that was used to make cellulose before the factory closed in 2012, is a landmark on the ...
  • Selling homes: the polysemy of visual marketing 

   Skrede, Joar; Andersen, Bengt (Social Semiotics;, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-19)
   In this article, we will demonstrate how a social semiotic reading of a housing advertisement campaign differs from the audience reception of it. We have talked to the campaign’s producer – the Norwegian housing developer ...
  • Spenninger og harmoni - Sosiokulturell stedsanalyse for Furuset 

   Ruud, Marit Ekne; Andersen, Bengt; Berge, Sara; Dalseide, Astri Margareta; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport;2019:18, Research report, 2020-01)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en sosiokulturell stedsanalyse fra Furuset gjennomført høsten 2019. Analysen inngår i bydelens programplan for Groruddalsatsingens delprogram nærmiljø for 2019 og vil bli lagt til ...
  • Storbyfaktoren 

   Brattbakk, Ingar; Nyhus, Ole Henning; Andersen, Bengt; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Iversen, Jon Marius Vaag (Rapport 2016:13, Report, 2016)
   Hva særpreger storbykommunenes sosiale og økonomiske utfordringer? På oppdrag for KS sitt «Program for storbyrettet forskning» har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Senter for økonomisk forskning (SØF) analysert norske ...