• Autonomy and Control when Working with Humans — A Reflection on Sociotechnical Concepts 

   Amble, Nina (Nordic Journal of Working Life Studies;3(4), Journal article; Peer reviewed, 2013-11)
   The sociotechnical concepts of responsible autonomy and to be in control were originally developed from men’s work in order to describe and develop mostly industrial work. This article explores how these conceptions may ...
  • Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere 

   Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (Fagbladet Samfunn og Økonomi;Nummer 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   En nordisk undersøkelse (NORDCARE II), gjennomført i 2015 blant helsefagarbeidere i eldreomsorgen, tyder på at det i Norge er relativt mange som jobber i deltidsstillinger og relativt mange som oppgir at de ønsker å jobbe ...
  • Evaluering av 3-3-turnus i Harstad kommune 

   Amble, Nina (AFI Notat 2008:2, Report, 2008)
   Notatet innholder en evaluering av forsøk med arbeidstidsordningen, 3-3-turnus, i to pleie- og sykehjemsavdelinger i Harstad kommune. Forsøkene Steen, Arild Henriktet i januar og april 2006 og ble evaluert to år senere, i ...
  • Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene 

   Forsberg, Ellen-Marie; Drange, Ida; Amble, Nina (AFI Notat 2008:6, Research report, 2008)
   Denne faktaundersøkelsen er utarbeidet på oppdrag for Domstolsadministrasjonen. Under-søkelsen kartlegger årsakene til den lave kvinneandelen i domstollederstillinger - i 2007 var 28 av 109 leder- og nestlederstillinger i ...
  • Feministisk aksjonsforskning i det yrkesfaglige feltet 

   Amble, Nina; Møller, Ellen; Vagle, Inger (Peer reviewed; Chapter, 2017)
   In classic action research, democratization through broad participation in work organizations’ development work has been thought to take care of minorities and underrepresented groups (Gustavsen et al. 2010). This so-called ...
  • Forsøk og erfaringer med arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid i turnus 

   Amble, Nina (AFI Notat 2008:4, Report, 2008)
   Dette notatet innholder en oversikt over erfaringer fra forsøk med nye arbeidstidsordninger, arbeidstidordninger som reduserer bruken av uønsket deltid i turnus. Oversikten er bestilt av AID på vegne av det regjeringsoppnevnte ...
  • Hjerte, hode, hender 

   Amble, Nina (AFI FoU-resultat 2007, Report, 2007)
   Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale med gode kolleger skal øke graden av mestring. Vi har kalt boka ”Hjerte – ...
  • Hjerte, hode, hender (2. utgave) 

   Amble, Nina; Gjerberg, Elisabeth (AFI FoU-resultat 2009, Report, 2009)
   Publikasjonen kan bestilles hos Helsedirektoratet. Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale ...
  • Kartlegging av deltidsarbeid i Drammen kommune - pleie- og omsorgssektoren 

   Amble, Nina; Drange, Ida (AFI Notat 2008:3, Research report, 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI) har på vegne av Drammen kommune gjennomført en kartlegging av deltidsarbeid i pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av spørreskjema og har en ...
  • A learning organization in practice: Service development in care work 

   Amble, Nina (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The title is partly borrowed from David (P. G.) Herbst’s 1974 (a): A Learning Organisation in Practice. Herbst’s text has an empirical basis in a matrix, ship organization, while this article stems from a project in a ...
  • Livspuslespillet 

   Amble, Nina; Gjerberg, Elisabeth (AFI FoU-Resultat, Research report, 2009)
   Målet med undersøkelsen har vært å finne virkemidler som kunne akselerere kvinners karriere, som ledere både i privat og offentlig sektor. Undersøkelsen har vært eksplorerende, ikke representativ eller anonym, men ment å ...
  • Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid – #Læringslivet som et eksempel på et symbiotisk læringssystem 

   Amble, Nina; Johansen, Else Marie (Forskning og Forandring;Vol. 1, No. 2, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Abstrakt Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) (Høyrup, 2010, 2012) kan relateres til uformell læring og kollektiv organisatorisk læring basert på bred deltakelse i utviklingsarbeid på arbeidsplassen (Herbst 1993a, b; ...
  • Om å lære i lag - en modell for kollektiv videreutdanning 

   Amble, Nina; Johansen, Else Marie (Aksjonsforskning i Norge, volum 2: Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster;, Chapter; Peer reviewed, 2020-12-23)
   This article describes an action research project in which a collective model for further education was developed and tested in practice at four workplaces in four municipalities, in the municipal health and care service. ...
  • Prosjekt ”Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiring-klinikken” 

   Hilsen, Anne Inga; Amble, Nina (AFI FoU-resultat 2009, Research report, 2009)
  • Reflection in action with care workers in emotion work 

   Amble, Nina (Action research;10(3), Journal article; Peer reviewed, 2012-04-23)
   At first glance, ‘reflection in action’ seems like a fairly unambiguous concept. Many will associate the term with Scho¨n (1983) as a central a point in his work was to emphasize the ability to reflect as a prerequisite ...
  • Refleksjon, handling og mestring 

   Gjerberg, Elisabeth; Amble, Nina (AFI Notat 2011:2, Research report, 2011)
   Prosjektet ”Refleksjon, handling og mestring – et forsknings- og utviklingsprosjekt” Steen, Arild Henriktet opp i 2005, og ble avsluttet med et erfaringsseminar i februar 2011. Prosjektet har i hele perioden vært finansiert ...
  • Sluttrapport lederutviklingsprogrammet Kunstens kvinner 

   Amble, Nina; Pålshaugen, Øyvind (AFI FoU-Resultat 2009, Research report, 2009)
   Lederutviklingsprogrammet skulle være et tilbud til kunstens og kulturens kvinner. Først og fremst de som ønsket eller hadde som siktemål å ha en ledende stilling innenfor fagområdene scenekunst, musikk, film og TV. ...
  • The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities 

   Klemsdal, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Amble, Nina; Finne, Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The Scandinavian industrial democracy experiments (IDEs) contained elements of organization theories, based particularly on sociotechnical systems theory (STS). In this paper, we provide an introduction to some main points ...
  • Yrkesfaglærerens tilrettelegging for elevmedvirkning og opplæring i spennings-feltet mellom det som er yrkesrelevant, det som motiverer, og det som er mulig 

   Bruvik, Åse Norunn Nedrebø (OsloMet Avhandling 2022;Nr. 14, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2022)
   I denne avhandlingen undersøker jeg hvordan yrkesfaglærerne kan legge til rette for elevaktiv, motiverende og yrkesrelevant opplæring i tråd med intensjonene i norsk yrkesopplæring og behovet for kompetanse i de aktuelle ...