• Bærekraftig energiforbruk: Forbrukermobilitet og -fleksibilitet i strømmarkedet 

   Tangeland, Torvald; Alfnes, Frode; Throne-Holst, Harald; Dulsrud, Arne (SIFO-rapport;13-2022, Report, 2022)
   Norge og Europa har i 2022 opplevd en energikrise som har medført at kostnadene for strøm har økt betraktelig for norske husholdninger. Det er usikkert hvor lenge denne ustabiliteten med de medfølgende høye priser på strøm ...
  • Consumer Readiness to Reduce Meat Consumption for the Purpose of Environmental Sustainability: Insights from Norway 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Skuland, Silje Elisabeth; Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (Sustainability;Volume 10, Issue 9, Journal article; Peer reviewed, 2018-08-28)
   Food production is associated with various environmental impacts and the production of meat is highlighted as a significant source of greenhouse gas emissions. A transition toward plant-based and low-meat diets has thus ...
  • Dagligvareportalen og kvalitet 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport 4-2015, Report, 2015)
   Matkjedeutvalget (NOU 2011:4) anbefalte at det ble utviklet et verktøy som ville gjøre det lettere for forbrukerne å sjekke vareutvalg og -kvalitet og for å kunne sammenlikne priser. I forbindelse med utviklingsarbeidet ...
  • Eliciting consumer preferences for credence attributes in a fine-dining restaurant 

   Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose The purpose of this paper is to illustrate and discuss methodology issues in menu-labelling experiments in commercial full-service restaurants, and to investigate how the menu description and price affects customers’ ...
  • Food interests, preferences and behaviours: a profile of the sustainable food consumer 

   O'Neill, Claire; McCarthy, Mary Brigid; O'Reilly, Seamus; Alfnes, Frode (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Purpose – Sustainability challenges are omnipresent. This study aims to identify consumer segments based on food consumption practices from purchasing to disposal. A priori work identified quality attributes, food ...
  • Forbrukeres holdning til pensjonssparing 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (Oppdragsrapport 7-2013, Report, 2013)
   Vi har gjennomført en webundersøkelse om pensjonssparing på et representativt utvalg nordmenn i alderen 40-65 år. Vi finner at mange opplever pensjonssparing som et vanskelig tema som de ikke har satt seg godt inn i. Mange ...
  • Forbrukeres holdning til pensjonssparing 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (Oppdragsrapport 7-2013, Report, 2013)
   Vi har gjennomført en webundersøkelse om pensjonssparing på et representativt utvalg nordmenn i alderen 40-65 år. Vi finner at mange opplever pensjonssparing som et vanskelig tema som de ikke har satt seg godt inn i. Mange ...
  • Forbrukernes holdninger og bevissthet rundt skjult reklame i blogger og i nettbutikker 

   Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 4-2016, Report, 2016)
   Nummer: nr.4-2016
  • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport;5, Research report, 2019-07-11)
   Denne utredningen ser på utviklingen i butikkstruktur, vareutvalg og priser i norsk dagligvare. Den er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utgangspunktet er en delrapport om vareutvalg i norske og ...
  • Kjøttfrie spisevaner – hva tenker forbrukerne? 

   Bugge, Annechen Bahr; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 14-2018, Report, 2018)
   I denne rapporten ser vi nærmere på betydningen av kjøtt, fisk, melk og meieriprodukter i kostholdet. I hvilken grad synes norske forbrukere at kjøtt er nødvendig for å få en velsmakende, sunn, næringsrik og komplett middag? ...
  • Mapping of the digital climate nudges in Nordic online grocery stores 

   Svarstad Ytreberg, Nora; Alfnes, Frode; Oort, Bob Eric Helmuth van (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This paper explores how 21 Nordic online food retailers nudge their customers towards more climate-friendly food choices. We use a choice architecture taxonomy dividing the nudges into decision information, decision ...
  • Når grensene mellom reklame og journalistikk blir utydelige i avisene 

   Tangeland, Torvald; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 16-2016, Report, 2016)
   Medieforbruket til norske husholdninger er i endring. En stadig større deler av mediekonsumet forflytter seg fra de tradisjonelle formatene, som papiravis, radio og TV, over på internett. Dette har skapt store utfordringer ...
  • Når stordata blir Big Business 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 10-2017, Report, 2017)
   Hovedmålet med rapporten er å undersøke utvalgte norske kommersielle aktørers innsamling og utnyttelse av forbrukerdata og personopplysninger samt å gi en status for kommersiell utnyttelse av slike data i ulike sektorer. ...
  • Organic‐and Animal Welfare‐labelled Eggs: Competing for the Same Consumers? 

   Gerini, Francesca; Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (Journal of Agricultural Economics;Volume 67, Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2016-03-22)
   To understand the market for sustainable foods, it is important to allow for heterogeneous preferences. However, most studies of consumer preferences for sustainable foods only investigate average consumer preferences. ...
  • Strømkunder på vandring 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Fagrapport 4-2015, Report, 2015)
   Nummer: Fagrapport nr. 4-2015
  • Vareutvalg av mat og drikke i norske dagligvarebutikker 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport 7-2016, Report, 2016)
   På oppdrag fra Forbrukerrådet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO presentert og oppdatert nye tall knyttet til utviklingen av vareutvalget av mat og drikke i norske dagligvarebutikker – herunder sammenligning med Sverige.
  • Your privacy for a discount? Exploring the willingness to share personal data for personalized offers 

   Alfnes, Frode; Wasenden, Ole Christian Berg (Peer reviewed; Journal article, 2022)