• Consumer Readiness to Reduce Meat Consumption for the Purpose of Environmental Sustainability: Insights from Norway 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Skuland, Silje Elisabeth; Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (Sustainability;Volume 10, Issue 9, Journal article; Peer reviewed, 2018-08-28)
   Food production is associated with various environmental impacts and the production of meat is highlighted as a significant source of greenhouse gas emissions. A transition toward plant-based and low-meat diets has thus ...
  • Dagligvareportalen og kvalitet 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport 4-2015, Rapport, 2015)
   Matkjedeutvalget (NOU 2011:4) anbefalte at det ble utviklet et verktøy som ville gjøre det lettere for forbrukerne å sjekke vareutvalg og -kvalitet og for å kunne sammenlikne priser. I forbindelse med utviklingsarbeidet ...
  • Eliciting consumer preferences for credence attributes in a fine-dining restaurant 

   Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose The purpose of this paper is to illustrate and discuss methodology issues in menu-labelling experiments in commercial full-service restaurants, and to investigate how the menu description and price affects customers’ ...
  • Forbrukeres holdning til pensjonssparing 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (Oppdragsrapport 7-2013, Rapport, 2013)
   Vi har gjennomført en webundersøkelse om pensjonssparing på et representativt utvalg nordmenn i alderen 40-65 år. Vi finner at mange opplever pensjonssparing som et vanskelig tema som de ikke har satt seg godt inn i. Mange ...
  • Forbrukeres holdning til pensjonssparing 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (Oppdragsrapport 7-2013, Rapport, 2013)
   Vi har gjennomført en webundersøkelse om pensjonssparing på et representativt utvalg nordmenn i alderen 40-65 år. Vi finner at mange opplever pensjonssparing som et vanskelig tema som de ikke har satt seg godt inn i. Mange ...
  • Forbrukernes holdninger og bevissthet rundt skjult reklame i blogger og i nettbutikker 

   Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 4-2016, Rapport, 2016)
   Nummer: nr.4-2016
  • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser 

   Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport;5, Research report, 2019-07-11)
   Denne utredningen ser på utviklingen i butikkstruktur, vareutvalg og priser i norsk dagligvare. Den er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utgangspunktet er en delrapport om vareutvalg i norske og ...
  • Kjøttfrie spisevaner – hva tenker forbrukerne? 

   Bugge, Annechen Bahr; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 14-2018, Rapport, 2018)
   I denne rapporten ser vi nærmere på betydningen av kjøtt, fisk, melk og meieriprodukter i kostholdet. I hvilken grad synes norske forbrukere at kjøtt er nødvendig for å få en velsmakende, sunn, næringsrik og komplett middag? ...
  • Når grensene mellom reklame og journalistikk blir utydelige i avisene 

   Tangeland, Torvald; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 16-2016, Rapport, 2016)
   Medieforbruket til norske husholdninger er i endring. En stadig større deler av mediekonsumet forflytter seg fra de tradisjonelle formatene, som papiravis, radio og TV, over på internett. Dette har skapt store utfordringer ...
  • Når stordata blir Big Business 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport nr. 10-2017, Rapport, 2017)
   Hovedmålet med rapporten er å undersøke utvalgte norske kommersielle aktørers innsamling og utnyttelse av forbrukerdata og personopplysninger samt å gi en status for kommersiell utnyttelse av slike data i ulike sektorer. ...
  • Organic‐and Animal Welfare‐labelled Eggs: Competing for the Same Consumers? 

   Gerini, Francesca; Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander (Journal of Agricultural Economics;Volume 67, Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2016-03-22)
   To understand the market for sustainable foods, it is important to allow for heterogeneous preferences. However, most studies of consumer preferences for sustainable foods only investigate average consumer preferences. ...
  • Strømkunder på vandring 

   Alfnes, Frode; Dulsrud, Arne (Fagrapport 4-2015, Rapport, 2015)
   Nummer: Fagrapport nr. 4-2015
  • Vareutvalg av mat og drikke i norske dagligvarebutikker 

   Dulsrud, Arne; Alfnes, Frode (Oppdragsrapport 7-2016, Rapport, 2016)
   På oppdrag fra Forbrukerrådet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO presentert og oppdatert nye tall knyttet til utviklingen av vareutvalget av mat og drikke i norske dagligvarebutikker – herunder sammenligning med Sverige.